Japan draagt voormalige inwoners Fukushima op om weer 'naar huis' te keren ondanks stralingsgevaar

Iitate ligt er sinds de evacuatie verlaten bij.
AFP Iitate ligt er sinds de evacuatie verlaten bij.
Japan dringt er bij de inwoners van Iitate in de prefectuur Fukushima op aan om terug te keren naar hun woning in het rampgebied, ondanks "een onaanvaardbaar stralingsrisico", zegt de Japanse afdeling van Greenpeace. Op 31 maart zal de regering het evacuatiebevel voor de 6000 inwoners van het gebied intrekken, amper zes jaar nadat een tsunami leidde tot een meltdown van drie kernreactoren in de Fukushima Daiichi-centrale.

Iitate ligt op 35 kilometer van de kerncentrale. Volgens Greenpeace is het stralingsniveau in de omliggende bossen vergelijkbaar met dat in de 30 kilometer grote verboden zone rond Tsjernobyl. Het stralingsniveau in Iitate ligt ook nog boven de geplande regeringsdoelstelling en veroorzaakt waarschijnlijk gezondheidsrisico's op lange termijn voor wie in de regio woont.

Een geigerteller geeft een stralingsniveau van 7,66 microsievert per uur aan in Iitate. (archieffoto Greenpeace 27.03.2011)
EPA Een geigerteller geeft een stralingsniveau van 7,66 microsievert per uur aan in Iitate. (archieffoto Greenpeace 27.03.2011)

Een longfoto per week

"De relatief hoge stralingswaarden, zowel binnen in de huizen als buiten, tonen een onaanvaardbaar stralingsrisico aan voor burgers als ze naar Iitate zouden terugkeren. Als de burgers terugkeren naar hun bestraalde woningen, dan lopen ze het risico om wekelijks het stralingsequivalent van een röntgenfoto van de longen te krijgen. Dit is niet normaal of aanvaardbaar," zei Ai Kashiwagi van Greenpeace Japan vorige dinsdag in een verklaring.

Greenpeae Japan berekende de gemiddelde jaarlijkse stralingsblootstelling door metingen te doen in huizen in de regio, de verzameling van bodemstalen en gegevens van dosimeters die een jaar geleden in twee huizen werden geïnstalleerd. De gemiddelde straling in Iitate bedraagt volgens het team tussen 39 millisievert en 183 milliesievert over een periode van 70 jaar, met ingang vanaf maart 2017. Dat cijfer overschrijdt de jaarlijkse richtlijn van de Internationale Commissie voor Radiologische Bescherming die bepaalt dat de maximale jaarlijkse straling voor het publiek 1 millisievert bedraagt.

Ondanks het hoge stralingsniveau, heeft de Japanse overheid beslist dat het decontaminatieprogramma afgerond is en dat het volgend jaar stopt met de financiële hulp aan de inwoners van Iitate.

Jan Vande Putte voert stralingsmetingen uit in Iitate (archieffoto).
© Christian Aslund / Greenpeace Jan Vande Putte voert stralingsmetingen uit in Iitate (archieffoto).

Valse realiteit

"De overheid baseert haar beleid niet op wetenschap of op de bescherming van de volksgezondheid. Ze is er niet in geslaagd om schattingen uit te brengen van het levenslange blootstellingsrisico voor de inwoners van Iitate, noch heeft ze in rekening gebracht hoe de herbesmetting van bossen de komende tientallen jaren een probleem zal vormen," schreef Jan Vande Putte, stralingsspecialist van Greenpeace Belgium in de verklaring. "De regering van Abe probeert een valse realiteit te creëren dat het leven zes jaar na het Fukushima Daiichi-ongeval weer normaal wordt. In de echte wereld van vandaag, en voor de komende tientallen jaren, zal er niets normaal zijn aan de radiologische noodsituatie in Iitate," voegde hij eraan toe.

Greenpeace dringt er bij de Japanse overheid op aan om de steunmaatregelen voor de geëvacueerde inwoners verder te zetten, zodat ze niet gedwongen worden om terug te keren.