Internationale vluchten blijven tot eind 2023 uit Europese uitstoothandel

Het Europees Parlement keurt nieuwe regels goed die de uitstoot van broeikasgassen in de luchtvaart moeten beperken. Vluchten van en naar plaatsen buiten de Europese Unie genieten tot eind 2023 van een uitzondering, die geldt sinds vliegreizen in 2012 werden toegevoegd aan het Europese uitstoothandelssysteem.

Zo komen de Europeanen tegemoet aan internationale afspraken in het kader van de burgerluchtvaartorganisatie ICAO. "Het Europees Parlement werkt constructief mee om tot een performante internationale oplossing te komen. Maar ons geduld is niet eindeloos, van een blanco cheque is geen sprake", zegt Mark Demesmaeker (N-VA), die vindt dat het parlement met dit akkoord "een stevige stok achter de deur" houdt. 

Het luchttransport is goed voor ruim twee procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, wat ongeveer overeenkomt met de totale uitstoot van een land als Duitsland. "De uitstoot in de luchtvaart neemt exponentieel toe", stelt Ivo Belet (CD&V) vast. "Iedereen is er zich van bewust dat we maatregelen moeten nemen voor schonere motoren en alternatieve brandstoffen."