Groenen ongerust over EU-voorstel dat zaadhandel indijkt

Bart Staes vindt het ook een "veeg teken" dat de lobby van de private zaadbedrijven meeschreef aan de wetgeving die voor meer nieuwe zaadvariëteiten moet zorgen.
BELGA Bart Staes vindt het ook een "veeg teken" dat de lobby van de private zaadbedrijven meeschreef aan de wetgeving die voor meer nieuwe zaadvariëteiten moet zorgen.
Tonio Borg, de Europese commissaris voor Volksgezondheid en Consumentenbeleid, heeft een reeks wetsvoorstellen gepresenteerd die de veiligheid van de voedselketen moeten verbeteren. Een gecontesteerde maatregel - de strengere reglementering van de handel in zaaizaad door particulieren - heeft het niet gehaald, maar toch waarschuwen de Europese groenen voor toenemende marktconcentratie en minder diversiteit.

Ook al beschikt de Europese Unie over de hoogste voedselveiligheidsnormen ter wereld, het recente paardenvleesschandaal toonde aan dat er nog ruimte voor verbetering is, argumenteerde Borg vanmiddag op een persconferentie. Bedrijven die frauderen, zullen in de toekomst de economische schade helemaal moeten compenseren. De controles worden aangescherpt.

Uitzondering voor privépersonen
Het op de markt aanbieden van zaaizaad en ander teeltmateriaal, een ander luik van het pakket van Borg, wordt vereenvoudigd. Het gebruik van zaad in privétuinen zal echter niet onder de EU-wetgeving vallen en privépersonen zullen nog steeds plantaardig materiaal kunnen blijven aankopen en zaaizaad in kleine hoeveelheden blijven verkopen.

"Berichten dat de Commissie land- en tuinbouwers wil verplichten standaard zaaigoed te gebruiken, ten koste van zeldzame en oude variëteiten, en hobbytuiniers wil verbieden zelfgekweekt zaaigoed te ruilen, blijken onjuist", reageert Bart Staes (Groen) opgelucht. Hij waarschuwt wel voor "andere nefaste invloeden op de zadenmarkt".

Lobby van zaadbedrijven
Staes vreest dat lidstaten niet langer hun eigen, soepele regels voor kleine zaadveredelaars en boeren, die werken met niet-geregistreerde zaden, zullen kunnen toepassen. Hij vindt het ook een "veeg teken" dat de lobby van de private zaadbedrijven meeschreef aan de wetgeving die voor meer nieuwe zaadvariëteiten moet zorgen.

Staes wijst erop dat de zadenmarkt in handen is van agrochemische bedrijven die tegelijk pesticiden, (ggo-)zaden en groeistoffen verkopen "en uitgaan van een logica van steeds meer produceren en kortetermijnwinst".

Politieke strijd
De voorstellen van de Commissie vertrekken nu naar de Raad van ministers en het Europees Parlement. "Vandaag begint de politieke strijd om dit cruciale dossier", aldus nog Staes. "Blijvende steun en druk van boeren, ngo's en burgers zal daarbij hard nodig zijn."