Groen: "Laat omwonenden mee profiteren van windmolens"

ANP XTRA
Groen komt met een eigen plan om het draagvlak voor windmolens in Vlaanderen te vergroten. Als je de omwonenden rechtstreeks laat profiteren van de voordelen die windmolens opleveren, zal er minder protest rijzen, is het idee. De Vlaamse fractie heeft het initiatief in een voorstel van decreet gegoten.

Er werden vorig jaar 68 windmolens geplaatst in Vlaanderen en tegen nagenoeg elke turbine werd beroep aangetekend, was vorige week te horen bij Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Volgens Schauvliege wordt de plaatsing wel vereenvoudigd door de 'fast lane'. Die versnelt de procedures voor turbines in gebieden waar weinig hinder optreedt, zoals havens en bedrijventerreinen.

Om het aandeel van windenergie in de totale elektriciteitsproductie te verhogen, moet het draagvlak bij omwonenden worden verhoogd, stelt Groen. "Betrek zoveel mogelijk mensen bij de geplande projecten en laat hen ook delen in de financiële baten", zegt Vlaams parlementslid Johan Danen.

Aandelen
Burgers moeten via het aandeelhouderschap in een energiecoöperatie mede-eigenaar kunnen worden van windturbines waarvan ze ook de stroom kunnen afnemen, oppert de partij. "Wanneer een coöperatieve windturbine stroom kan leveren voor bijvoorbeeld 1.500 gezinnen, dan moet het ook de bedoeling zijn om hierbij 1.500 gezinnen te betrekken, te beginnen in de directe omgeving van het project. Dan worden ook de baten van het project gelijkmatig verdeeld en kan met de meerwaarde een lokale werking rond energietransitie opgestart worden."

Poll

"Laat omwonenden delen in de financiële baten van windmolens", stelt Groen voor.

  • Akkoord 76%
  • Niet akkoord 18%
  • Geen mening 6%