Gent beslist voor de zomer over invoering lage emissiezone

PHOTO_NEWS
De stad Gent wil nog voor de zomervakantie een beslissing nemen over de invoering van een lage emissiezone (LEZ). Milieuschepen Tine Heyse (Groen) ziet met het weren van de meest vervuilende dieselvoertuigen ook in de autoluwere stad voordelen op vlak van roet en black carbon, zo antwoordde ze vanavond op een gemeenteraadscommissie, na een vraag van N-VA-raadslid Karlijn Deene.

In het bestuursakkoord staat dat Gent bereid is de invoering van een milieuzone te onderzoeken, maar tot voor kort kon de handhaving alleen maar op basis van camerabewaking, wat een investering tot drie miljoen euro zou betekenen.

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) besliste voor het jaareinde om de mogelijkheden voor handhaving uit te breiden, onder meer via nummerplaatherkenning, controle van voertuigdocumenten of mobiele scanvoertuigen. "Met de nieuwe Vlaamse gegevens kunnen we nu de kosten en baten afwegen én ook een afweging maken met betrekking tot de grootte van een LEZ."

De schepen verwacht tegen de zomer duidelijkheid op de vraag of er een LEZ ingevoerd wordt en in welk gebied. "Uiteraard zijn de milieubaten groter naargelang het gebied groter is. Een LEZ invoeren in het voetgangersgebied heeft weinig meerwaarde, maar anderzijds kan een fasering ook belangrijk zijn om een draagvlak te vinden."

Tot slot zei Heyse dat een systeem waarbij parkeertarieven afhankelijk gemaakt worden van de milieukenmerken van een auto, bij de uitrol van het parkeerplan voorlopig niet aan de orde is. "De wil is er zeker om dit verder te onderzoeken, maar operationeel zijn hiervoor momenteel geen oplossingen", aldus de schepen, die zegt dat met de invoering van een LEZ de meest vervuilende wagens al uit het centrum geweerd worden.