Geen overschrijdingen fijnstofwaarden in 2014

PHOTO_NEWS
In 2014 zijn er geen fijnstofoverschrijdingen genoteerd in Vlaanderen. Het is voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1997 dat er geen overschrijding van de Europese normen is vastgesteld. In 2013 waren er nog overschrijdingen in drie meetstations. Dat zegt Katrien Smet, de woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

"We komen van vrij ver", zegt Katrien Smet. "We hebben in de loop der jaren sommige polluenten (vervuilende stoffen) gestaag zien afnemen. Over een periode van tien jaar is er 2 procent minder uitstoot geregistreerd."

"Opmerkelijk daarbij is dat het aandeel van de gezinnen voor de productie van fijn stof toeneemt, terwijl het aandeel van de bedrijven afneemt. Dat komt onder meer doordat er meer auto's op de weg zijn, en die auto's vaak ook voor korte verplaatsingen worden gebruikt. Bij gebouwenverwarming is er, naast de positieve trend van minder verwarming met steenkool, een toename van houtverbranding door meer gebruik van houtkachels en open haarden."

Naast het beleid dat gevoerd is om fijn stof te verminderen, zijn er ten slotte ook de weersomstandigheden die het aandeel van fijn stof kunnen verminderen. "Zo kan bijvoorbeeld de aanvoer van lucht boven de Atlantische Oceaan onze lucht properder maken", zegt Katrien Smet.