Europa wil illegale houtkap aanpakken

UNKNOWN

Houthandelaars moeten er strenger op toezien dat de producten die ze invoeren in de Europese Unie niet illegaal gekapt werden. Dat is één van de maatregelen die de Europese Commissie heeft voorgesteld om de wereldwijde ontbossing te bestrijden.

Voldoende garanties zoeken
De verordening zou importeurs ertoe verplichten om voldoende garanties te zoeken dat het hout en de afgeleide producten gekapt werden in overeenstemming met de regels die in het land van oorsprong gelden. Zo'n maatregel zal volgens eurocommissaris voor Milieu Stavros Dimas bijdragen tot een legaal en duurzaam bosbeheer in derde landen. Ontwikkelingslanden die hout willen uitvoeren naar de Europese Unie, worden op die manier gestimuleerd om het toezicht op de houtkap te versterken. Dimas schat dat bijna 20 procent van de in de EU ingevoerde houtproducten illegaal werd gekapt.

Nieuwe strategie tegen ontbossing
Het voorstel van de Griekse eurocommissaris kadert in een nieuwe Europese strategie tegen ontbossing. Wereldwijd verdwijnt jaarlijks dertien miljoen hectare bos. "Bossen huisvesten de helft van alle bekende soorten. Wanneer bossen verdwijnen, verdwijnen ook planten en dieren, met desastreuze en onomkeerbare gevolgen", zo verklaarde Dimas.

Gevolgen voor klimaat
De ontbossing heeft ook gevolgen voor het klimaat. Bomen slokken immers CO2 op. De Commissie schat dat ontbossing verantwoordelijk is voor 20 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarom pleit ze voor de invoering van een mechanisme (Global Forest Carbon Mechanism, GFCM)) dat ontwikkelingslanden beloont voor inspanningen in de strijd tegen ontbossing. Daarvoor zouden ze volgens Dimas een beroep kunnen doen op Europese middelen. Hij suggereert een deel van de opbrengst van de veilingen van CO2-uitstootrechten in Europa aan te wenden. Indien vijf procent van de inkomsten ter beschikking van het GFCM wordt gesteld, zouden de fondsen tegen 2020 kunnen oplopen tot 1,5 à 2,5 miljard euro. (belga/vsv)