Europa vraagt haast bij hervorming CO2-markt

Klimaatcommissaris Connie Hedegaard.
REUTERS Klimaatcommissaris Connie Hedegaard.
Nu de prijzen van de CO2-emissierechten een nieuw laagterecord hebben bereikt, maant de Europese Commissie de EU-lidstaten en het Parlement aan snel een akkoord te sluiten over de hervorming van de emissiemarkt. De lage prijzen dreigen de markt helemaal te verlammen.

Voor de rechten op de uitstoot van een ton CO2 moest vandaag op een bepaald moment 5 euro neergeteld worden. Die bodemprijs is te wijten aan de economische crisis. De afgelopen jaren heeft die ervoor gezorgd dat bedrijven automatisch minder CO2 uitstootten en hun emissierechten gingen opstapelen. Nu de markt door quota overspoeld wordt, stokt de hele machine. Zo is het goedkoper geworden om te vervuilen dan te investeren in CO2-arme technologie.

De Commissie stelde enkele maanden geleden al maatregelen voor om het teveel aan emissierechten aan te pakken. Zo wil ze het aantal rechten die tussen 2013 en 2015 geveild mogen worden met 900 miljoen verminderen (op een totaal van 8,5 miljard tot 2020).

Toekijken of handelen
"We hebben twee opties", zei de woordvoerder van klimaatcommissaris Connie Hedegaard vandaag. "Of we doen niets en we kijken hoe de markt ineenstort, of we ondernemen actie." Hedegaard vraagt de lidstaten en het Parlement met aandrang een akkoord te vinden.

De hele emissiehandel is ook belangrijk voor het imago van Europa, dat een voortrekkersrol wil spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. De handel in uitstootrechten kreeg al navolging in Canada, Australië en Californië.