EU wil 'aliens' bestrijden om biodiversiteit te redden

Uitheemse soorten zoals de beverrat bedreigen fauna en flora, en brengen de economie schade toe.
UNKNOWN Uitheemse soorten zoals de beverrat bedreigen fauna en flora, en brengen de economie schade toe.

Meer grenscontroles, een verruiming van de invoerlijsten met verboden soorten in Europa, een betere sensibilisering van handelaars en consumenten, het opzetten van een snel alarmsysteem op Europees vlak om nieuwe of opkomende soorten te melden.

De Europese Commissie stelde vandaag aan de lidstaten voor om een gemeenschappelijke benadering uit te werken tegen het toenemend aantal vreemde soorten. Die bedreigen de biodiversiteit en de Europese economie.

Fauna, flora en gezondheid bedreigd
Aziatische kevers, beverratten, groene parkieten of schildpadden uit Florida: het aantal vreemde soorten op Europese bodem was nooit zo rijk. Hun aantal wordt vandaag op 11.000 soorten geraamd. Deze 'Aliens' bedreigen vaak de lokale fauna en flora bedreigen en soms de menselijke gezondheid in gevaar kunnen brengen.

12 miljard euro
Sommige soorten werden accidenteel ingevoerd, anderen werden vrijwillig naar Europa gehaald voor kweekdoeleinden of de landbouw. Deze indringende soorten veroorzaken voor de Europese landen een kost van naar schatting 12 miljard euro, in termen van controle en herstellen van veroorzaakte schade.

Met het toenemen van de internationale handel en het gestegen personenverkeer de voorbije jaren, laat deze invasie zich steeds harder voelen en bedreigt ze de doelstelling van de EU om het verlies aan biodiversiteit te stoppen tegen 2010.

"Europese strategie"
Meerdere EU-lidstaten hebben al een nationaal beleid ontwikkeld om deze uitdaging te beantwoorden, maar tot op heden werd nog geen Europese strategie ontwikkeld.

"Gezien de snelheid van verspreiding en de acclimatisatie van deze soorten, blijven de maatregelen die één lidstaat neemt zonder gevolgen indien de buurlanden niet of zonder enige coördinatie ingrijpen", argumenteert EU-Commissaris van Leefmilieu Stavros Dimas. "De ecologische, economische en sociale gevolgen van de verspreiding van vreemde soorten in de EU-landen zijn ernstig en nopen tot een geharmoniseerd antwoord."

Snel waarschuwingssysteem
Dimas stelde daarom een reeks strategieën voor, zoals het opvoeren van de grenscontroles, een betere sensibilisatie van handelaars en verbruikers, een verruiming van de invoerlijsten met verboden soorten in Europa, en tevens het opzetten van een snel waarschuwingssysteem op Europees niveau om nieuwe of opkomende soorten te melden.

Die voorstellen zijn slechts een cataloog van ideeën waarop de Commissie de adviezen van de lidstaten en geïnteresseerde partijen wil kennen. Op basis van deze adviezen kan de Commissie in de loop van 2010 dan een meer concrete geharmoniseerde strategie voorleggen. (belga/tw)