EU keurt boetes tot 30.000 euro per voertuig goed voor emissiefraude

AFP
Autoconstructeurs die de regels rond de uitstoot van voertuigen overtreden, riskeren in de toekomst boetes tot 30.000 euro per voertuig. Dat heeft de commissie Interne Markt van het Europees Parlement beslist. Kathleen Van Brempt (sp.a), die de parlementaire onderzoekscommissie Dieselgate voorzit, reageert tevreden.

De commissie keurde donderdag strengere regels goed rond de typegoedkeuring van auto's, de toelating om de weg op te mogen. De nieuwe wetgeving komt er in de nasleep van Dieselgate. Verschillende constructeur bleken een loopje te nemen met de uitstoot van hun (diesel)wagens. Volkswagen werd als eerste genoemd.

Als constructeurs de regels in de toekomst nog overtreden, bijvoorbeeld wanneer ze testresultaten vervalsen, zullen ze boetes kunnen krijgen die oplopen tot 30.000 euro per voertuig. Leggen de lidstaten die boetes zelf niet op, dan zal de Europese Commissie dat kunnen doen.

De Commissie zal ook nauwer toezien op de nationale typegoedkeuringsautoriteiten. "Zo moeten ze op regelmatige basis gecontroleerd worden en moeten die audits publiek worden gemaakt", zegt Van Brempt. Ook het markttoezicht op de wagens die reeds verkocht werden, wordt strenger gemaakt, net als het Europees toezicht op die nationale controles.

Bovendien wordt van de lidstaten verwacht dat ze hun toezichtprogramma's coördineren, zodat dezelfde auto geen twee keer dezelfde test ondergaat.

Van Brempt is tevreden dat de leden van de commissie Interne Markt in grote lijnen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Dieselgate volgen. Maar in de aanloop naar de stemming in de plenaire vergadering zal de socialistische fractie wel nog een amendement indienen om een onafhankelijk Europees controleagentschap op te richten: het European Vehicle Surveillance Agency (EVSA). Dat agentschap moet de toezichtstaken die de Europese Commissie nu heeft gekregen op een onafhankelijke manier uitvoeren.