Energiecoalitie pleit voor snelle stop stookolieketels in woningen

BELGA
Negentig procent van de gezinnen in Vlaanderen verwarmt de woning met stookolie of aardgas. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten zij snel aangemoedigd worden om over te stappen naar groenere verwarming, zoals warmtepompen of zonneboilers. Dat zegt een coalitie van zestig energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten, bijeengebracht op initiatief van Bond Beter Leefmilieu en de Organisatie Duurzame Energie. De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) reageert afwijzend.

De gezinnen die nu nog verwarmen met stookolie of aardgas, zijn samen goed voor 14 procent van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen, klinkt het. Tot 2050 zouden elk jaar zowat 100.000 huishoudens moeten omschakelen naar verwarming via warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa, als we de klimaatdoelstellingen willen halen.

Maar op dit moment wordt zo'n omschakeling niet aangemoedigd, stelt de coalitie. Integendeel, de lasten zijn net het hoogst op de duurzaamste vormen van verwarming. De betrokkenen vragen daarom om een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas en stookolie. Met andere woorden, de heffingen die je betaalt naast de energieprijs, moeten vooral op de gas-/stookoliefactuur terechtkomen, en niet langer op de elektriciteitsfactuur.

En de coalitie gaat nog verder. Vanaf 2021 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer geplaatst worden in woningen, vindt ze. En vanaf 2030 ook geen nieuwe aardgasketels. Ze pleit voorts voor de invoering van een gebiedsdekkend warmtebeleid tegen 2025.

De maatregelen die de coalitie voorstelt, komen ook aan bod in het Vlaams energieplan 2021-2030 en het interfederaal energiepact. Maar voor de coalitie moeten ze sneller ingevoerd worden en mogen ze ambitieuzer zijn.

Verbod in nieuwbouw

In Vlaanderen was vorige zomer bijvoorbeeld sprake van een verbod op de verkoop van stookolieketels in 2021, maar dat wordt een verbod op dergelijke ketels enkel bij nieuwbouw en ingrijpende energierenovatie.

"Hernieuwbare elektriciteit staat al een tijdje op de politieke agenda. Nu is het de beurt aan warmte", stelt Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu. "Met drie sleutelmaatregelen kunnen de komende Vlaamse en federale regeringen de omslag van stookolie en aardgas naar duurzame warmte op gang trekken."

In de coalitie zitten energiebedrijven als Engie, Eneco en Luminus, fabrikanten van verwarmingstoestellen zoals Bulex, Daikin en Vaillant, milieuorganisaties als Greenpeace en WWF.

De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) reageerde in ‘De Ochtend’ op Radio 1 alvast afwijzend. Net als eerder wijst ze onder meer op de hoge kostprijs van warmtepompen. Bovendien doet de sector veel inspanningen om de ecologische voetafdruk van verwarmen met stookolie te verkleinen. De federatie pleit er daarom voor om eerder in te zetten op vervanging van oude ketels door nieuwe.

Brafco zei eerder dat een verbod op de verkoop van stookolieketels duizenden jobs - al zeker 5.000 directe jobs - zou kosten. 
60 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Yves Steenssens

  Een warmtepomp is naast een zware energievretende investering een elektriciteit vretende verwarmer -ver van het ideale voor het milieu - maar het brengt weer geld in het laadje - de weegschaal hangt al jaren door aan een kant , en dat is de arme burger .

 • raf peeters

  De politiek weet niet meer wat ze moeten uitvinden om steeds meer en meer de economie en al wat er bij hoort(vooral dikke winsten maken)draaiende te houden, hallo het geld is er niet om aan al die (lees invallen zonder echt nut) te beantwoor-den,zo is inmiddels gebleken dat het zonder dieselwagen ook niet zal gaan. Misschien moet men toch maar eens stoppen,mazoutketels verbruiken ook maar amper de helft dan 20 jaar geleden .

 • Maria Vissers Cools

  Stop met aanvallen op diesel en stookolie. Al hetgeen wat een ander doet is fout alleen wat je zelf doet is correct. Bende hypocrieten

 • Claudia Rosseel

  Hoe milieuvriendelijk is het op langere termijn om de bodem vol warmtepompelementen te steken? Wat met installaties die niet meer werken? Laten zitten en een nieuw systeem ingraven? Ik koop een huis en wat zit er in de grond... verrassing?

 • Marc Statham

  Er zal veel tekoop komen ,velen zullen hun kot of appartement dat ze verhuren snel verkopen. Denken die nu echt dat op appartementsblokken alle verwarmingen op aardgas gaan vervangen worden ? en wat is er mis met aardgas ? begin eerst eens met die stinkende houtkachels en allesbranders te verbieden.