Energie-atol voor kust van De Haan weer stapje dichterbij

photo news
Het toekomstige energie-atol ter hoogte van de Wenduinebank voor de kust van De Haan heeft een nieuwe horde genomen. De adviesprocedure, die vandaag afliep, heeft geen negatieve adviezen opgeleverd. Dat meldt bevoegd federaal staatssecretaris Bart Tommelein (Open Vld). Al telden de adviezen van de Vlaamse regering en energiewaakhond CREG wel een reeks bedenkingen en bezwaren.

Doel van het atol is de tijdelijke opslag van energie, onder meer afkomstig uit de windmolenparken voor de Belgische kust. Voor het atol aan de Wenduinebank meldde enkele iLand zich aan, een consortium met onder meer Electrabel en baggeraar DEME.

In aanloop naar de eigenlijke milieuvergunning werd een hele reeks federale overheidsdiensten om advies gevraagd, net als Defensie, de scheepvaartpolitie, energiewaakhond CREG, netbeheerder Elia en de Vlaamse overheid. Volgens Tommelein waren die stuk voor stuk positief.

"Voorwaardelijk positief", merkt N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele echter op. Volgens hem was met name het Vlaamse advies "erg kritisch", met onder meer vragen bij de impact op de scheepvaart, de kustveiligheid, het natuurbeheer en de visserij. Als gemeenteraadslid van De Haan ziet Vandaele het atol liever verderop in zee verschijnen.

Negatieve effecten uitsluiten
Vlaanderen gaf een "voorwaardelijk positief" advies, zo blijkt uit de beslissing van de Vlaamse regering. Die wil voorkomen dat ze moet opdraaien voor extra kosten en wil "op geen enkele wijze" gehinderd worden bij het uitoefenen van haar bevoegdheden door de aanleg van het atol.

"Ik heb begrip voor de ongerustheden, we zullen die heel grondig en objectief bekijken", reageert Tommelein. Blijken uit het milieueffectenrapport duidelijk negatieve effecten, "dan moeten de plannen worden aangepast of wordt zelfs helemaal geen vergunning afgeleverd", verzekert hij. Al zijn de eerste wetenschappelijke voorstudies over de effecten volgens hem alvast positief.