Elk jaar vloeit tot 530 miljard naar klimaatbescherming

Christiana Figueres aan het woord in Lima.
AFP Christiana Figueres aan het woord in Lima.
Wereldwijd vloeit er jaarlijks 340 à 650 miljard dollar naar klimaatbescherming (omgerekend ongeveer 270 à 530 miljard euro). Dat blijkt uit een tweejaarlijks verslag van het vast financieel comité van het klimaatsecretariaat van de Verenigde Naties, dat gisteren tijdens de VN-conferentie in Lima voorgesteld werd. Ter vergelijking: het bbp van een klein land als België bedroeg 395 miljard euro in 2013.

Het gaat om private en publieke uitgaven in 2011 en 2012. De subsidies voor olie en gas, en de investeringen in energieproductie met fossiele brandstoffen bedragen bijna het dubbele.

De schattingen lopen uiteen onder meer doordat er discussie bestaat over welke uitgaven relevant zijn. De steun van industrielanden aan ontwikkelingslanden bedraagt naar schatting 35 tot 50 miljard dollar per jaar. Ontwikkelingshulp via ontwikkelingsbanken zit ook vervat in die laatste cijfers.

Het hoofd van het VN-klimaatsecretariaat, Christiana Figueres, zegt dat een goede financiering doorslaggevend is voor het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden.