Eigenaars zonnepanelen betalen vanaf juli 2015 extra vergoeding

ANP
De invoering van een bijkomend tarief voor eigenaars van zonnepanelen, oorspronkelijk gepland op 1 januari, is met zes maanden uitgesteld. Dat meldt de Vlaamse energieregulator Vreg vandaag. Hoeveel die extra vergoeding zal bedragen, is nog niet bekend.

Volgens de Vreg is het voor de leveranciers van elektriciteit niet haalbaar om tegen 1 januari hun klantenbeheer- en facturatiesystemen aan te passen. "Daarom is beslist het zogenoemde pv-tarief pas vanaf 1 juli in te voeren", zegt André Pictoel, de gedelegeerd bestuurder van de Vreg.

Het tarief geldt voor alle "prosumenten (consumenten die ook energie produceren, nvdr) met terugdraaiende teller", wat in de praktijk voornamelijk gaat over eigenaars van zonnepanelen.

Over de hoogte van het bedrag zou er in de tweede helft van november duidelijkheid moeten komen. De Vreg zou dan de tariefvoorstellen van de netbeheerders moeten krijgen voor 2015. Het zal de eerste keer zijn dat er "Vlaamse tarieven" zijn.

Of de totale factuur van de consumenten in Vlaanderen fors zal verschillen van wat ze momenteel betalen voor gas en elektriciteit, kon Pictoel vandaag niet zeggen. Hij benadrukte wel dat de Vreg "rekening zal houden met de reële kosten die de netbeheerders maken", in tegenstelling tot vroeger, toen gemaakte kosten volgens hem vaak vooruitgeschoven werden.

De Vreg stelde vorige week nog Eandis in gebreke omdat het niet de gevraagde informatie had overgemaakt die de energieregulator moet toelaten nieuwe tarieven op te stellen. Dat is intussen wel gebeurd. "Gegeven de uitzonderlijke timing waarbinnen de gegevens werden opgevraagd en omdat we alsnog de noodzakelijke gegevens hebben ontvangen na de ingebrekestelling, beslisten we om de procedure stop te zetten en geen boete op te leggen", klinkt het.