Duizenden betogen in Brussel voor klimaatakkoord in Durban

BELGA
In Brussel hebben tussen de 1.300 en de 3.000 mensen betoogd voor een klimaatakkoord in het Zuid-Afrikaanse Durban. De klimaatmanifestatie werd georganiseerd door de Klimaatcoalitie. De betogers willen dat de Belgische en Europese politieke leiders een bindend klimaatakkoord afsluiten op de VN-klimaatconferentie in Durban die plaatsvindt tussen 28 november en 9 december.

Aan de manifestatie namen milieuverenigingen, vakbonden en jeugdbewegingen deel. Ook parlementsleden van Groen! liepen mee in de betoging.

Michel Genet, voorzitter van de Klimaatcoalitie, herinnerde aan het doel van de klimaatmanifestatie: "een ambitieus klimaatakkoord dat juridisch bindend is en evenwichtig". Hij riep ook de geïndustrialiseerde en vervuilende landen op tot financiële steun aan de duurzame ontwikkeling van het zuiden, het eerste slachtoffer van de opwarming van de aarde.

Geen opvolger voor Kyotoprotocol
Eind 2012 vervalt het Kyotoprotocol. Het ziet er niet naar uit dat er in Durban een opvolger voor dat akkoord uit de bus zal komen. Maar de manifestanten roepen de Europese Unie alvast op om de ontmanteling te vermijden van "het enige internationale instrument dat landen verplicht hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen".

De manifestanten toonden zich ook kritisch voor de afschaffing van de fiscale aftrek voor bepaalde energiebesparende maatregelen. Die maatregel, genomen door de zes toekomstige regeringspartijen, werd bestempeld als "in strijd met een politiek rond duurzame energie". (belga/adb)

BELGA
BELGA
BELGA
BELGA