Confronterend filmpje over klimaatverandering in ons land

Het klimaatrapport 2015 confronteert met een filmpje dat de zichtbare en te verwachten klimaatveranderingen in Vlaanderen en België toont. Het eerste klimaatrapport werd samengesteld door Milieurapport Vlaanderen (MIRA) in samenwerking met experten van de KU Leuven, VITO en het KMI. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De effecten van de klimaatverandering zijn volgens het rapport nu al zichtbaar in een aantal indicatoren. Zo steeg de jaargemiddelde temperatuur in Ukkel met bijna 2,4 graden ten opzichte van 200 jaar geleden. Daarnaast zijn er ook meer hittegolven en tropische dagen, meer regen en minder sneeuw, en een stijging van het zeewater met bijna 12 centimeter.

De mate waarin het klimaat in Vlaanderen nog meer zal veranderen, hangt grotendeels af van de hoeveelheid CO2 die nog uitgestoten wordt. Het rapport destilleerde drie klimaatscenario's uit een 200-tal wereldwijde klimaatmodellen. De scenario's geven over honderd jaar een stijging van de jaargemiddelde temperatuur tussen 0,7 en 7,2 graden aan. De toename van hittestress zal groter zijn in steden dan op het platteland, met Antwerpen op kop. Twee van de drie scenario's tonen een toename van de neerslag in de wintermaanden, die kan oplopen tot 38 procent. Winden kunnen in de winter tot 30 procent harder waaien. Er wordt ook rekening gehouden met een stijging van het zeewater met een meter.

De toename van hittestress zal groter zijn in steden dan op het platteland, met Antwerpen op kop

Volksgezondheid

Het rapport legt de nadruk op de gevolgen voor waterbeheer en voor de volksgezondheid: hittegolven brengen immers gevaren voor uitdroging en oververhitting met zich mee, waar vooral ouderen vatbaar voor zijn. Daarnaast heeft ook de slechte luchtkwaliteit een negatief effect op de gezondheid.

Volgens de klimaatmodellen is er een grote kans dat 2 procent van Vlaanderen onder water komt te staan, daarnaast maakt nog eens 7,5 procent een kleine kans op overstroming. De jaarlijkse schade wordt op gemiddeld 50 miljoen euro geraamd.

Volgens de klimaatmodellen is er een grote kans dat 2 procent van Vlaanderen onder water komt te staan