Concentratie fijn stof op cruiseschip is even erg als in de meest vervuilde steden

Elke dag stoot cruiseschip evenveel fijn stof uit als miljoen auto's

De Oceana van P&O Cruises, een schip dat 2.000 passagiers aan boord kan nemen.
rv De Oceana van P&O Cruises, een schip dat 2.000 passagiers aan boord kan nemen.
De luchtvervuiling op cruiseschepen is even erg als in de meest vervuilde steden ter wereld, zo blijkt uit een undercover onderzoek van het Britse Channel 4. Het onderzoek spitste zich toe op de concentratie fijn stof op schepen van de grootste Britse cruiseoperator P&O Cruises. "Elke dag stoot zo'n cruiseschip evenveel fijn stof uit als een miljoen auto's", zo klinkt het.

Vakantiegangers die voor een cruise kiezen, hopen de vervuilde lucht in de steden te ontvluchten en gezonde zeelucht in te ademen. Elk jaar opteren 2 miljoen Britten voor een cruisevakantie. Maar die komen bedrogen uit, zo blijkt.

Channel 4 deed metingen van fijn stof op het schip Oceana van P&O Cruises, een schip dat 2.000 passagiers aan boord kan nemen. De lucht op het dek van het schip bevatte 84.000 deeltjes ultrafijn stof per kubieke meter. Vlak naast de schoorsteenpijpen steeg dat tot pieken van 226.000 deeltjes per kubieke meter.

Zonnebaden naast schoorsteenpijpen
Precies op het dek zitten toeristen te zonnebaden en ademen ze dus het fijn stof in dat schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. Volgens een gezondheidsexpert liggen de gemeten waarden op het niveau van de meestvervuilde steden ter wereld, zoals Shanghai en Delhi. Zelfs een kortstondige blootstelling aan dergelijke vervuilde lucht kan voor ademhalingsproblemen zorgen, bemanningsleden kunnen symptomen vertonen "die we nu pas beginnen te begrijpen".

Daniel Rieger van de Duitse milieuvereniging NABU wijst erop dat schepen naast broeikasgassen ook zwaveloxide, stikstofoxide en fijn stof uitstoten. "Per dag stoot zo'n cruiseschip evenveel fijn stof uit als een miljoen auto's. Dertig cruiseschepen vervuilen evenveel als alle wagens in Groot-Brittannië."

Goedkoop restproduct

De meeste schepen varen op zware stookolie, een restproduct van raffinaderijen. Nadat benzine en diesel uit petroleum is gehaald, blijft restbrandstof of zware stookolie over. Die bevat veel zwavel. De scheepvaart gebruikt die zware stookolie omdat ze goedkoper is dan andere brandstoffen.

P&O Cruises laat weten dat ze sinds 2005 hun brandstofverbruik met 28 procent hebben verlaagd en dat er op het geteste schip nog een zuiveringssysteem moet geïnstalleerd worden. Dat zou de uitstoot van roet en fijn stof met 80 procent doen afnemen.