CO2-uitstoot bereikt ongezien hoogtepunt: “De wereld faalt”

Fossiele brandstoffen spelen een sleutelrol in de uitstoot van CO2.
EPA Fossiele brandstoffen spelen een sleutelrol in de uitstoot van CO2.
De CO2-uitstoot was nog nooit zo hoog als in 2018. De stijging met bijna 3 procent is vooral te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen en de groeiende automarkt. Bovendien zijn wereldwijd bijna alle landen verantwoordelijk voor de toename. Dat delen wetenschappers van het Global Carbon Project vandaag mee. 

Volgens het Global Carbon Project mogen we ons dit jaar verwachten aan een toename in de uitstoot van koolstofdioxide met 2,7 procent. Dat is nog een stuk meer dan de 1,6 procent in 2017 die eveneens alarmerend was. Tussen 2014 en 2016 bleef het cijfer nagenoeg stabiel en de onderzoekers hoopten bijgevolg dat het piekniveau bereikt was in 2013. Dat blijkt helaas niet waar.

De voornaamste factor voor de toename in 2018 is het toegenomen gebruik van steenkool in China, waar de overheid op die manier de haperende economie weer probeert aan te zwengelen. Maar ook de uitstoot van auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen op fossiele brandstoffen neemt over de hele wereld toe.

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen won dit jaar ook terrein, zij het niet aan hetzelfde tempo als de stijging in CO2-uitstoot.

Desastreus: stijging met 3 à 5 graden verwacht

De ontluisterende gegevens werden vandaag voorgesteld tijdens de klimaatconferentie in Polen waar 190 landen samen zijn om maatregelen tegen de klimaatopwarming te bekijken. “De voorspelde groei in CO2-emissies van fossiele brandstoffen en de industrie bedraagt 2,7 percent voor 2018. Maar er zijn nog steeds onzekerheden en groeipercentages tussen 1,8 en 3,7 procent blijven mogelijk”, stelt het rapport van het Global Carbon Project.

Als er wereldwijd niet snel zware maatregelen getroffen worden, zal de gemiddelde temperatuur op aarde deze eeuw met 3 à 5 graden Celsius toenemen met desastreuze gevolgen voor de planeet, mens en dier. Dat kan nog meer worden als het gebruik van fossiele brandstoffen verder stijgt, zo waarschuwde de Wereld Meteorologische Organisatie van de VN vorige week.

Wereldwijde faling

“De toename in emissies in 2017 kon beschouwd worden als een eenmalig voorval, maar het groeipercentage in 2018 is zelfs nog hoger. Het wordt heel duidelijk dat de wereld tot nu toe faalt in zijn plicht om een koers te varen die aansluit bij de doelstellingen die bepaald werden in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015", zegt Glen Peters van CICERO (Center for International Climate Research in Oslo) die mee de studie leidde. 

Bijna alle landen ter wereld hebben bijgedragen aan de wereldwijde toename in CO2-emissies: ofwel door zelf meer uit te stoten, ofwel door hun CO2-uitstoot minder dan verwacht terug te dringen. Zo zal de CO2-uitstoot in China dit jaar toenemen met zo’n 4,7 procent, in India bedraagt dat cijfer 6,3 procent en in de VS 2,5 procent. In de Europese Unie wordt er dit jaar een lichte terugval van 0,7 procent verwacht.
48 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Antonio Rinaldi

  Klimaatbeheersing en economische groei gaan niet samen.De klimaatuitstoot van de rijken met hun extravagante levenswijze aan banden leggen is al genoeg voor een serieuze daling,maar dan snijden ze in hun eigen vlees.

 • Hugo VAN HAEVRE

  En bomen planten zij zetten co2 om in zuurstof te gemakkelijk zeker

 • Ferdinand Engelbeen

  Marco Maerten, er is wel degelijk een periode met extreme ijstijden geweest terwijl het CO2 gehalte vele malen (minstens 10x) hoger was dan vandaag ("snowball earth"). Daarna werd het weer warmer, dank zij mogelijk 300x (!) de huidige CO2 hoeveelheid in de atmosfeer, in miljoenen jaren uitgestoten door vulkanen en mogelijk ook extra methaan door bacteriën. Het verband tussen CO2 en temperatuur is dus niet zo simpel...

 • Marco Maerten

  Bart De Mulder,CO-2 ooit 20X hoger..bijna juist,maar dat het toen dan kouder was,is de waarheid geweld aan doen.De gemiddelde wereldt° lag op basis van de koolstof-14 methode rond 31°c,dat is 16°c meer dan vandaag..en de natuur heeft ook grenzen aan capaciteit opname CO-2. Deze is nu ruim overschreden.

 • Els Pauwels

  stop met auto's te maken en te verkopen en de CO2 zakt nog meer. Laat enkel vrachtverkeer nog toe