CO2-opslag stagneert

UNKNOWN
Investeringen in de opvang en opslag van CO2 stagneerden in 2011, en klokken wereldwijd af op 18 miljard euro. Hoewel er 75 grootschalige projecten zijn in 17 landen, zijn er maar 8 operationeel. Dat is hetzelfde aantal als in 2009, blijkt uit een rapport van het Worldwatch Institute.

Carbon Capture and Storage (CCS) is een technologie die CO2 probeert op te vangen waar die geproduceerd wordt, bijvoorbeeld in een steenkoolcentrale, en ze permanent in de aardlagen probeert op te slaan. Vooral de Verenigde Staten investeren stevig in grootschalige onderzoeksprojecten naar de technologie, gevolgd door de EU en Canada.

"CCS-technologie heeft het potentieel om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen, met name in steenkoolcentrales", zegt Matthew Lucky van het Worldwatch Institue, een van de auteurs van het rapport. "Maar er zullen nog grootschalige investeringen nodig zijn voor ze een ernstige bijdrage kan leveren in de strijd tegen de klimaatverandering."

Die conclusie strookt met de bevindingen van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Dat gaf al aan dat bijkomende investeringen nodig zijn voor zo'n 2000 tot 2300 miljard euro tegen 2050 om de wereldwijde uitstoot van CO2 met de helft te verminderen.

Merkbare invloed
De totale opslagcapaciteit van alle actieve en geplande grootschalige CCS-projecten is ongeveer 0,5 procent van de uitstoot uit energieproductie. "Die capaciteit moet verveelvoudigd worden voor CCS een invloed kan beginnen hebben op de wereldwijde uitstoot", zegt Lucky.

Het instituut wijst er op dat enkele factoren de ontwikkeling in een stroomversnelling kunnen brengen. In maart stelde de Amerikaanse overheid nieuwe richtlijnen op voor de uitstoot van steenkoolcentrales. De nood aan opslagtechnologie voor CO2 wordt daardoor een pak groter. Ook wordt er wereldwijd gewerkt aan een wettelijk kader voor CCS, en de technologie maakt deel uit van internationale klimaatonderhandelingen.

"CCS-technologie is de moeite waard om te onderzoeken als onderdeel van een waaier aan strategieën om de ophoping van CO2 in de atmosfeer te vertragen", zegt Worldwatch-voorzitter Robert Engelman. "Maar zoals het rapport aangeeft, is er momenteel weinig vooruitgang om dat potentieel te realiseren. Een technologie die in staat is om permanent grote hoeveelheden CO2 op te slaan zal duur zijn, en de markten en regeringen hechten tot nog toe weinig financiële waarde aan CO2 of het stoppen van de klimaatverandering. Uiteindelijk zal dat de doorslag geven voor vooruitgang in de opslag van CO2."