Broeikasgassen in noordelijk halfrond bereiken nieuw maximum

REUTERS
De concentratie aan het schadelijke broeikasgas CO2 heeft een nieuw maandelijks maximum bereikt in het noordelijk halfrond. In april werd de waarde van 400 ppm (parts per million, ofwel deeltjes per miljoen) voor het eerst overschreden. Dat deelde de Wereldorganisatie voor Meteorologie (WMO) mee in Genève. De secretaris-generaal spreekt over een "bijkomende waarschuwing" en bepleit "dringende actie".

Het overschrijden van deze drempel bewijst opnieuw dat de verbranding van fossiele brandstoffen en andere menselijke activiteiten aan de basis liggen van de opwarming van het klimaat. Alle meetstations van de WMO in het noordelijk halfrond hebben recordwaardes aan CO2-concentratie gemeld. Globaal zal de uitstoot op jaarbasis de gemiddelde waarde van 400 ppm overschrijden in 2015 of 2016, verklaarde de gespecialiseerde VN-organisatie.

"Dit moet als een bijkomende waarschuwing dienen voor de constante toename van broeikasgassen die de klimaatverandering versnellen", verklaarde secretaris-generaal van de WMO, Michel Jarraud. "We hebben dringend nood aan actie om de uitstoot van deze gassen in te dammen, als we de planeet willen sparen voor toekomstige generaties." Voor de industrialiserig, die aan de basis ligt van de opwarming van de aarde, bedroeg de CO2-concentratie ongeveer 278 ppm.