Bouwaanvraag afvalverbrandingsoven Kampenhout-Sas geweigerd

De stedenbouwkundig ambtenaar van het Vlaams Gewest heeft de bouwaanvraag van de firma Recover Energy voor de bouw van een afvalverbrandingsoven in Kampenhout-Sas formeel geweigerd. Dat meldt het Actiecomité Kampenhout-Sas Ademt, een van de comités die al jaren actie voeren tegen deze plannen. Het bedrijf kan vanzelfsprekend nog in beroep gaan tegen deze beslissing of een nieuwe aanvraag indienen.

De plannen van Recover Energy voor de bouw van een oven om jaarlijks 60.000 ton bouw- en sloopafval, 80.000 ton bedrijfsafval en 10.000 ton niet risicohoudend medisch afval te verwerken stuiten al jarenlang op sterk lokaal protest. In het kader van het openbaar onderzoek over de bouwvergunningsaanvraag werden meer dan 26.000 bezwaarschriften ingediend. Ook de gemeentebesturen in de omgeving kanten zich tegen het project.

De provincie keurde eerder dit jaar het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' goed dat afvalverbrandingsactiviteiten in dit gebied wegens de nabijheid van woonzones expliciet verbood, maar dit PRUP werd inmiddels door de Raad van State vernietigd. De provincie heeft inmiddels de procedure opgestart voor de opmaak van een nieuw PRUP.