Belgisch klimaatbeleid blijft lege doos: “Geen klimaatstrategie voor 2050"

Illustratiebeeld.
OLIVER BERG / EPA Illustratiebeeld.
Federaal energieminister Marie Christine Marghem (MR) betwist dat België een klimaatstrategie voor 2050 zonder becijferde doelstelling indient bij de Europese Commissie. De Standaard schreef vandaag dat de federale regering niet eens een eigen bijdrage heeft ingediend en dat het enkel om een opsomming van de plannen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen gaat. Groen overweegt een wetsvoorstel om de versnippering van het beleid tegen te gaan.

De verschillende regeringen van het land krijgen volgende week woensdag een tekst ter goedkeuring voorgelegd, waarmee ons land met anderhalve maand vertraging dan toch zijn klimaatstrategie voor 2050 ­formuleert - niet te verwarren met het ­Klimaatplan voor 2030. Maar anders dan Europa vraagt, bevat het plan geen algemene ambitie voor 2050. De federale regering dient geen eigen plan in, schrijft De Standaard vandaag.

Het resultaat is een langetermijnstrategie waarin niet eens een becijferde doelstelling staat. Elke regio heeft een eigen plan met eigen doelstellingen, maar die zijn niet samengeteld tot een algemeen Belgisch cijfer. Een strikte opvolging en controle is er niet aan verbonden.

“Vermindering van 85 tot 87 procent in uitstoot”

Minister Marghem weerlegt die berichtgeving. “In tegenstelling tot wat in de pers staat, bevat het document wel degelijk een nationale doelstelling”, zegt zij. Concreet gaat het om een vermindering van 85 à 87 procent in de uitstoot van broeikasgassen, wat volgens Marghem overeenkomt met de som van de doelstellingen van de verschillende gewesten.

Dat cijfer is wel enkel van toepassing op de zogenaamde niet-ETS-sectoren (buiten het emissiehandelssysteem van de Europese Unie, nvdr) zoals transport, gebouwen of landbouw. Voor de ETS-sectoren - zware industrie zoals verbrandingsinstallaties, olieraffinaderijen of ijzer- en staalfabrikanten - geldt sinds 2013 een overkoepelende Europese doelstelling, en dus bestaat daar geen becijferde doelstelling voor op niveau van de verschillende lidstaten. De ETS-sectoren zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van de Europese uitstoot.

Nationaal energie- en klimaatplan

Het federale niveau wil de klimaatambities samen met de gewesten vorm geven, benadrukt Marghem, “zoals dat ook in het kader van het nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 is gebeurd”. Dat plan werd eind vorig jaar ingediend bij de Europese Commissie.

Dat de documenten voor het klimaatplan 2050 nu al worden verspreid, vindt Marghem “betreurenswaardig”. “Die methode dient om de interfederale onderhandelingen te vergiftigen en om ons land te beschadigen op het de internationale scène.” 

Als ieder in zijn eigen hoek blijft zitten, kan er nooit een performante strategie komen

Tinne Van der Straeten (Groen)

“De rol van de federale overheid is net om een visie voor te stellen, niet om zich ten dienste te stellen van de gewesten. Er is nood aan een plan van aanpak over het klimaatbeleid. Als ieder in zijn eigen hoek blijft zitten, kan er nooit een performante strategie komen”, reageerde Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen). Van der Straeten denkt erover na om opnieuw een wetsvoorstel in te dienen om de versnippering op klimaatvlak tegen te gaan.
18 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Marco Maerten

  Eric Maier, Duitsland doet het VEEL beter inzake klimaatbeleid,maar je moet natuurlijk eerst uw huiswerk maken,nietwaar? Windmolens zat,inzet op groene energie is gigantisch.Ook Nederland,Denemarken staat veel verder,denk maar aan investeringen in verkeersinfrastructuur in Kopenhagen voor fietsers enz..(reeds 30! jaar).

 • Carl Vangenechten

  Lege doos? Door de maandenlange zeereis van Anuna op een vrachtschip staan we wereldwijd aan de top van de milieubewuste landen.

 • eric maier

  Onzin. Belgie doet als 1 va nde weinige Eu landen zijn best. Maar waarom is het doodstil rond Duitsland die in de afgelopen 2 jaar 5 miljard euro investeerden in de mijnbouw / bruinkoolwinning. En dit jaar spreken ze over afbouw, de realiteit is dat die miljarden ook gewoon geinvesteerd worden en niks word afgebouwd. Polen = 100% op bruinkoolcentrales. Het lijstje is lang. Neen, Belgie haalt zijn doel niet omdat we het dichst bevolkte gebied zijn van heel Europa met 3 miljoen buitenlanders extra

 • werenfried londers

  Klimaatbeleid is er enkel om geld bij de mensen te stelen. Stealdeal ipv greendeal dat is Europa.

 • Ronny Biesen

  Is OK. Denk dat het welzijn van de Belgen voorrang heeft. Geen nieuwe belastingen. Hervorming van de regeringen tot 1 regering en een overschot van 14 miljard in plaats van een diepe put. Dat is uitdaging genoeg. Wat we ook doen, het klimaat zal wijzigen of je wil of niet.