België blijft Europees recyclagekampioen

Foto Proot
Met een recyclagecijfer van 87,4 procent in 2016 bevestigt België meer dan ooit inzake verpakkingenrecyclage het best presterende land van Europa te zijn. Maar intussen wil Fost Plus nog een stap verder zetten. Bij de verkoop van ingezamelde materialen valt de daling op van de opbrengsten van PET-verpakkingen.

Met voor huishoudelijke verpakkingen een recyclagecijfer van 87,4 procent scheert het Belgische systeem ongeziene toppen, meldt het jaarrapport. Voorts is Fost Plus ook blij met het percentage nuttige toepassing, dat voor het jaar 2016 uitkomt op 90 procent. Deze cijfers bevestigen dat België meer dan ooit de Europese koploper is in deze sector.

De operationele kosten voor selectieve inzameling en recyclage zijn volgens Fost Plus in 2016 gestegen, onder meer omdat bijkomende middelen vrijgemaakt werden in de strijd tegen zwerfvuil.

Er is een lichte daling (-1,3 pct) voor de inkomsten uit de verkoop van materialen: die dalen van 60,4 miljoen euro naar 59,6 miljoen euro. De terugval is volgens Fost Plus vooral te wijten aan de dalende opbrengsten van PET-verpakkingen. De prijzen voor gerecycleerde PET-verpakkingen hebben namelijk een dieptepunt bereikt door de aanhoudend lage olieprijzen.

"Wij zijn blij met de prima resultaten in 2016, maar wij willen niet op onze lauweren rusten", zegt William Vermeir, managing director van Fost Plus. "Daarom starten we een strategische studie op over het systeem voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Dat moet uitmonden in een realistisch actieplan, waarmee wij ons systeem verder kunnen verbeteren."

Foto JSA

Paarse zak

In 2016 konden in een reeks proefprojecten van verruimde inzameling van plastic verpakkingen per inwoner anderhalve tot 5,5 kilogram aan bijkomende verpakkingsmaterialen ingezameld worden, meldt Fost Plus bij de voorstelling van zijn jaarverslag 2016.

In zes Belgische gemeenten werd in 2016 de klassieke "blauwe zak" vervangen door een "paarse zak", waarin de consument meer plastic verpakkingen kwijt kan. Afhankelijk van het scenario in kwestie werd de inzameling uitgebreid met harde plastics - zoals yoghurtpotjes - en met soepele plastics - in hoofdzaak folies en zakjes. Fost Plus verheugt zich "over het feit dat de inwoners van de betrokken gemeenten dit innovatieve project zeer enthousiast onthaald hebben", volgens het jaarverslag. Daarbij blijkt dat het milieuaspect de belangrijkste beweegreden is om aan dit project deel te nemen.

De proefprojecten leren dat er grote investeringen nodig zijn in de sorteercentra, in het vooruitzicht van een uitrol in heel België, en dat er ook inspanningen nodig zijn op het vlak van efficiëntie, kwaliteit en snelheid.

Fost Plus zegt dat het succes van een verruimde inzameling staat of valt met een succesvolle recyclage. Niet voor alle ingezamelde plastics bestaan er immers al recyclagetoepassingen. In eerste instantie is het dus zaak die plastics te bepalen, waarvan het zin heeft om ze te sorteren, en tegelijk te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, wat op termijn tot een meer uitgebreide recyclage moet leiden.

"Eind 2016 heeft Fost Plus het licht op groen gezet voor een milieu- en economische studie, op basis waarvan we, samen met alle betrokken partijen, het beste scenario zullen kiezen", besluit Fost Plus.

Evaluatie

"De keuze tussen de 'roze' en de 'paarse' zak wordt gemaakt na de evaluatie van een aantal projecten in verschillende steden en gemeenten", laat Vlaams minister van Omgeving, Natur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) via haar woordvoerder weten. "De belangrijkste overweging voor de minister is de milieuwinst en het terugdringen van zwerfvuil en plasticvervuiling in de natuur en de waterlopen. Het gekozen systeem moet transparant zijn voor de burger." Volgens het kabinet-Schauvliege "vindt de evaluatie plaats in de tweede jaarhelft". "Alle argumenten van de betrokkenen, zoals de recycleerbaarheid, zullen grondig worden bekeken." 

Foto Vanthuyne