Agentschap voor hernieuwbare energie start zonder België

UNKNOWN

Na enkele jaren van moeilijke gesprekken komt er nu toch een internationaal agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA). In het Duitse Bonn ondertekenen meer dan vijftig landen het oprichtingsverdrag dat de ambitie heeft minder afhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen.

België
België besliste om het oprichtingsverdrag niet te ondertekenen, net als China en de Verenigde Staten. Medewerkers van Vlaams minister van Energie Hilde Crevits (CD&V) onderzoeken eerst welke meerwaarde IRENA biedt in vergelijking met andere instellingen, zoals het Internationaal Energieagentschap (IEA), vooraleer deel te nemen aan het project.

Magnette afwezig
Senator Geert Lambert (SLP) vindt het onbegrijpelijk dat minister van Klimaat Paul Magnette afwezig bleef op de oprichtingsconferentie van IRENA. "Dat het enige land met een minister die exclusief bevoegd is voor het klimaat een ambassadeur stuurt getuigt van een pijnlijk gebrek aan langetermijnvisie", aldus Lambert. "Nochtans zou een bundeling van de krachten rond hernieuwbare energie duizenden jobs opleveren in een hoogtechnologische en innovatieve sector", vindt de senator. "Ons land dreigt hier vandaag grandioos de boot te missen", concludeert Lambert. "Een land dat zelf amper natuurlijke rijkdommen heeft, moet van dag één mee op de kar springen."

Doel

IRENA zal praktisch advies en steun geven aan industrie- en ontwikkelingslanden die hernieuwbare energie, zoals biobrandstoffen en wind- en zonne-energie, willen ontwikkelen en minder eenzijdig naar fossiele en nucleaire energie kijken. Met een jaarlijks budget van 25 miljoen dollar en ongeveer 120 personeelsleden tegen 2010 zal het nieuwe agentschap IRENA regeringen bijstaan in technische en financiële vraagstukken. IRENA moedigt ook de transfer van die technologieën naar ontwikkelingslanden aan. (belga/sam)