8 bizarre oplossingen voor de opwarming van de aarde

thinkstock
'Geo-engineering', het bewust en grootschalig ingrijpen op het functioneren van de aarde, is geen taboe meer als het gaat over het tegengaan van de opwarming van de aarde. In die context komen wetenschappers geregeld met nieuwe ideeën op de proppen. Buzzfeed verzamelde acht straffe concepten die onderzoekers al echt onder de loep genomen hebben.

1. Boots eens vulkaanuitbarsting na
Het plan: Zwavel in de atmosfeer pompen, zoals gebeurt bij grote vulkaanuitbarstingen, zou ervoor zorgen dat er minder zonlicht op aarde zou vallen - het zou als het ware 'gedimd' worden - waardoor de aarde gedurende 20 jaar niet meer verder zou opwarmen. Die zwavel zou via ballonnen, raketten of vliegtuigen tot in de atmosfeer kunnen gebracht worden

De risico's: De gevolgen zijn erg onvoorspelbaar en moeilijk in de hand te houden naderhand. Zo zouden wolken en regen, en dus het weer, aangetast kunnen worden. Ook zou de lucht kunnen verkleuren, zou de stratosfeer kunnen opwarmen en zouden ecosystemen aangetast kunnen worden. Om nog niet te spreken over het nadelige effect op het huidige gebruik van zonne-energie en kans om de techniek als wapen te gaan gebruiken.

AP

2. Bedek gletsjers met een deken
Het plan: Om het smelten van gletsjers tegen te gaan, kan je er een zonnewerend deken over leggen. Het deken absorbeert of weerkaatst de warmte, waardoor het ijs eronder niet smelt.

Het risico: Vooral de dieren die daar leven, zouden er enorme hinder van ondervinden. En los daarvan is het ook bijzonder onhandig. Hier en daar wordt het idee nochtans al toegepast.

EPA

3. Stuur zonneschermen de ruimte in
Het plan: Een paar biljoen goedgeplaatste ruimteschermen tussen de zon en de aarde zouden het zonlicht op onze planeet wat kunnen inperken.

Risico's: Bankroet en afval. Biljoenen speciaal ontwikkelde schermen, dat zou tot 20 miljoen ton aan materiaal vragen. Dat is niet alleen duur, dat is ook een gigantische en moeilijk te controleren hoop ruimteafval die daar zou rondcirkelen.

4. Bouw zelf bomen
Het plan: Enorme artificiële bomen creëren die koolstofdioxide uit de lucht opnemen, verwerken en naar opslagruimtes sturen.

Het risico: Eigenlijk vooral de kostprijs. Technisch gezien kan het allemaal, maar het moet allemaal goedkoop en op grote schaal kunnen. Bovendien is niet duidelijk hoeveel van die dingen er zouden moeten staan om enige impact te sorteren.

5. Boer verticaal
Het plan: Landbouwers en groene jongens staan vaak tegenover elkaar, want voedselproductie ligt aan de basis van heel wat CO2-uitstoot en ontbossing. Een middenweg zou zijn om boerderijen gewoon in de plaats van horizontaal, verticaal - naar boven toe dus - te laten uitbreiden. Dat bespaart ruimte, bomen en energie

Risico's: Weinig, behalve de vraag waar dergelijke 'landbouwwolkenkrabbers' neergepoot zouden moeten worden. Onder meer in Singapore wordt het idee al uitgetest. Het is daar al duidelijk dat er ietwat andere landbouwtechnieken mee gepaard gaan, onder meer omdat planten wat trager groeien in dit model.

6. Zaai zelf wolken
Het plan: Zelf wolken creëren door zout water in de atmosfeer te spuiten. Daardoor zou het zonlicht voldoende weerkaatst worden om elke toekomstige uitstoot van CO2 te compenseren.

De risico's: Het is vooral duur en zal veel tijd en energie vergen. De NASA en Bill Gates zijn al sinds 2008 met het idee bezig. Er zouden zowat 1.900 speciaal ontwikkelde sproeiboten op zee nodig zijn om succesvol te zijn.

UNKNOWN

7. Laat gebouwen begroeien met algen
Het plan: Gesloten containers vol algen inbouwen in gevels van gebouwen. De algen nemen CO2 op.

Het risico: De kostprijs. Er zijn nu eenmaal enorm veel algen nodig om er enig effect uit te puren. Bovendien moeten ze actief geoogst en onderhouden worden.

Het BIQ-huis in Hamburg bevat al algen.
IBA Hamburg Het BIQ-huis in Hamburg bevat al algen.

8. Bemest oceanen
Het plan: Grote hoeveelheden ijzer in de oceanen dumpen, geeft de aanmaak van fytoplankton - plankton dat voor de energievoorziening afhankelijk is van fotosynthese - een duw in de rug. Fytoplankton is de grootste producent van zuurstof op aarde. Om dat te kunnen doen, nemen die organismen zonlicht op en CO2. Als ze sterven, zinken ze naar de bodem van de oceaan.

Risico's: Oceaanbemesting op grote schaal zou schadelijk zijn voor zeedieren en mensen. Niet echt het middel waarmee je de opwarming van de aarde wilt bestrijden dus.