"Steeds meer aanwijzingen van effect klimaatverandering op Vlaamse natuur"

photo news
In de Vlaamse natuur zijn steeds meer aanwijzingen te vinden van de impact van klimaatverandering. Dat schrijft INBO in het rapport 'Natuurindicatoren 2016. Toestand van de natuur in Vlaanderen'.

"Bij een aantal bomen, waaronder berk, en grassoorten, komt de stuifmeelproductie vroeger op gang", schrijven de wetenschappers. "Ook de bladontwikkeling bij eik en beuk vertoont wijzigingen. Het uitlopen van beide soorten verloopt vroeger in warme jaren dan in koude. Bij opwarming van het klimaat vervroegt en verlengt bijgevolg hun groeiseizoen." Toch zijn de langetermijngevolgen daarvan nog onduidelijk, aldus INBO.

Ruimtelijke wijzigingen

Naast verschuivingen in tijd zijn er ook ruimtelijke wijzigingen. "Zo breiden zuidelijke en zuidoostelijke soorten zich uit naar het noorden. Dat is onder meer het geval voor libellen, zoals de vuurlibel en de gaffelwaterjuffer. In het verleden werden ze alleen als zwervend in Vlaanderen waargenomen. Actueel komen er verschillende populaties voor." Omdat invasies van exotische soorten internationaal als één van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit wordt beschouwd, maakte Europa een signaallijst op. In Vlaanderen komen minstens 89 soorten uit die lijst voor, waarvan 41 zich ook echt invasief gedragen.

Andere problemen

Maar niet alleen de klimaatverandering heeft een impact op de biodiversiteit van ecosystemen in Vlaanderen, ook habitatverlies, fragmentatie, vermesting en verdroging hebben ook nog steeds een belangrijke invloed.
Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels