"Overweldigend bewijs voor verband opwarming klimaat en extremer weer"

AP
Tijdens een opvallende scherpe toespraak in Schotland heeft Al Gore gewaarschuwd dat er geen tijd meer te verliezen valt om iets te doen aan de opwarming van ons klimaat. Gore zei dat er ondertussen duidelijk en "overweldigend" bewijs is over het feit dat global warming verantwoordelijk is voor een toename aan bosbranden, overstromingen en droogtes die nu al miljoenen mensen treffen en op de vlucht jagen. Daar bestaat volgens de Nobelprijswinnaar ook een wetenschappelijke concensus over. Gore was niet mals voor de huidige generatie politici. Hij zei dat die de democratie ondermijnt door alleen aan zichzelf te denken.

De opmerkelijke speech vond plaats voor een publiek met ondermeer de Schotse eerste minister Alex Salmond en selecte schare Britse topondernemers in Edinburgh. Gore stelde er dat "de wereld zich bevindt op een tweesprong": "Observations in the real world make it clear that it's happening now, it's real, it's with us. Failing to take action means the world will face a catastrophe", aldus de voormalige Amerikaanse vice-president. 

"Alle experts zijn het erover eens"
Volgens Gore is er duidelijk bewijs dat de opwarming van ons klimaat rechtstreeks verantwoordelijk is voor meer en steeds grotere natuurrampen. "Alle experts in het veld zijn het erover eens dat er een oorzakelijk verband is tussen de opwarming en de toename van extreme weerfenomen zoals orkanen, overvloedige regenval en droogtes. Dat komt ondermeer doordat de er de jongste 30 jaar door de hogere temperatuur op onze planeet 4 procent meer water verdampt uit de oceanen, in het bijzonder in de tropen en subtropen."

Natter, droger, warmer
Dat destabiliseert ons globaal weerpatroon. Daardoor zijn er volgens Gore enerzijds meer en hevigere stormen die ondermeer voor overstromingen zorgen zoals die eerder dit jaar in Pakistan (waar 20 miljoen mensen op de vlucht moesten) en China (waar 8,5 miljoen mensen in 13 verschillende provincies zijn moeten verhuizen).

Anderzijds zorgt het ontwrichte klimaat ook voor intensere en langere periodes van droogte op plaatsen die daar al gevoelig voor waren. Dat leidft dan weer tot meer en fellere bosbranden, verwoestijning van landbouwgronden en dalende rivierpeilen. Dat laatste is bijvoorbeeld problematisch aan het worden in de Amazone.

Gore haalde aan dat in de eerste zes maanden van 2011 387 miljoen mensen te lijden hadden onder extreme droogtes. In China, Irak en Iran werden de hoogste temperaturen sinds het begin van de metingen vastgesteld. In Mohenjo-Daro in Pakistan wees de thermometer 53,5 graden, zei Gore, terwijl in de VS in meer dan 200 steden absolute recordtemperaturen werden gemeten. In Texas hadden ze dit jaar in 252 van de 254 counties af te rekenen met serieuze bosbranden.

"It's their job"
Gore haalde nog andere voorbeelden van dit jaar aan uit ondermeer Colombia en Zuid-Korea. De concensus over het verband tussen global warming en extremer weer bestaat overigens niet alleen bij wetenschappers volgens Gore. Ook verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld hebben dat al geaccepteerd zei de Nobelprijswinnaar. "They're paid to get this right. It's their job", voegde hij er aan toe.

"Het bewijs dat de snelle opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt en dat we daar nu al catastrofes door krijgen is overweldigend", zei Gore. "Zo overweldigend dat wereldleiders geen enkel excuus meer hebben om dringend ingrijpende maatregelen te nemen."

"Politici geobsedeerd door eigenbelang"
Toch toonde Gore weinig vertrouwen in de huidige generatie politici, die volgens hem "geobsedeerd" zijn door het nastreven van eigenbelang en dat van de bedrijven die hun campagnes spekken. "In the language of computer culture, our democracy has been hacked", omschreef Gore het. De Nobelprijswinnaar zei wel ervan overtuigd te zijn dat een "jongere generatie" zal eisen dat de wereldleiders de morele moed opbrengen om actie te ondernemen tegen global warming. (mvl)