"Onder hoogspanningslijnen wonen, kan gevaarlijk zijn"

UNKNOWN
De Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), waarschuwt voor de gezondheidsrisico's die hoogspanningslijnen inhouden, maar ziet geen reden tot paniek. Wel pleit hij voor waakzaamheid in de materie.

Volgens Vandeurzen voorkomt men best dat kinderen "langdurig worden blootgesteld aan de magnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen". Dat antwoordde hij op een parlementaire vraag van Valerie Taeldeman (eveneens CD&V).

Geen zekerheid
"Het is niet zeker dat er een gezondheidsrisico is, maar je kunt het maar beter vermijden", verduidelijkt Vandeurzen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie adviseerde al om woningen, scholen en crèches niet in de buurt van dergelijke magnetische velden te plaatsen.

Vandeurzen benadrukt evenwel dat er geen wetenschappelijke bewijzen bestaan van een oorzakelijk verband met leukemie bij kinderen. "Uit voorzichtigheid" pleit hij wel voor bijkomende Vlaamse reglementering.

Aanwijzingen, geen bewijzen
Maar Vandeurzen ziet niet meteen reden tot paniek. Het gaat immers om statistische aanwijzingen, niet om harde bewijzen. Wetenschappers houden slechts rekening met de mogelijkheid van een verband, verduidelijkt hij.

Tegelijk wijst hij erop dat de problematiek al enkele jaren bekend is én dat Vlaanderen al regels heeft over de blootstelling van gebouwen aan dit soort straling.

Zorgzaam
Toch benadert de minister het probleem met de nodige waakzaamheid. Zo vraagt hij "uit voorzichtigheid" dat de Vlaamse regering zou nagaan welke bijkomende regels mogelijk zijn rond de inplanting van nieuwe crèches en scholen. "Er kan een effect zijn, en dat op zich volstaat om zorgzaam en aandachtig met deze materie om te springen", stelt Vandeurzen. (belga/kve/tw)

Wie vragen heeft over de specifieke situatie kan terecht op www.zorg-en-gezondheid.be.