"Biobrandstoffen zullen CO2-uitstoot doen stijgen"

Een productiefaciliteit voor biobrandstof ethanol.
UNKNOWN Een productiefaciliteit voor biobrandstof ethanol.
De Europese plannen om meer gebruik te maken van biobrandstoffen, zullen ervoor zorgen dat er wereldwijd nog meer CO2 in de atmosfeer belandt. Dat is de verrassende conclusie van een studie van het Institute for European Environmental Policy (IEEP).

In het onderzoek 'Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels in the EU' wordt de geplande inzet van biobrandstoffen van 23 EU-lidstaten geanalyseerd. België maakt geen deel uit van het onderzoek, omdat ons land nog geen actieplan hernieuwbare energie heeft ingediend.
 
Regenwoud kappen voor nieuw land
Uit de studie blijkt dat het gebruik van meer Europese biobrandstoffen wereldwijd 41.000 tot 69.000 vierkante kilometer extra land zal vergen. De biobrandstoffen komen immers grotendeels uit energiegewassen, die vaak de plaats innemen van voedselgewassen. Daardoor moeten boeren voor het kweken van voedsel op zoek naar nieuw land, waarvoor dan weer regenwoud wordt gekapt.
 
Biobrandstoffen zullen op die manier tot 2020 instaan voor een bijkomende uitstoot van 27 tot 56 miljoen ton CO2 per jaar, waarschuwt de studie. Het Europese biobrandstoffenbeleid zal in de komende tien jaar dus 81 tot 167 procent slechter zijn voor het klimaat dan het voortgezet gebruik van fossiele brandstoffen.
 
'Beleid herzien'
Volgens Belgische milieu- en Noord-Zuidorganisaties moet ons land gebruikmaken van zijn positie als Europees voorzitter om een grondige herziening van het Europese biobrandstoffenbeleid te vragen. Het gaat om een oproep van Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Natuurpunt, Natagora, Greenpeace, Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel, BRAL, VODO, CNCD-11.11.11, Oxfam België en Wervel. (afp/tw)