Psychiaters formuleren leidraad voor euthanasie bij psychisch lijden

thinkstock
De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) heeft een advies klaar over euthanasie bij psychisch lijden. Daarin worden een aantal "zorgvuldigheidsvereisten" opgesomd die psychiaters zouden moeten hanteren als ze de vraag van een patiënt krijgen. 

Zo pleit men voor een procesbeoordeling in plaats van een momentbeoordeling door minstens twee psychiaters, noemt men de wachttijd van één maand veel te kort en wil men dat de patiënt ook tijdens de euthanasie-aanvraag in behandeling blijft.

Met het advies neemt de VVP geen ideologisch standpunt in, beklemtoont voorzitter Frieda Mattys. "Onze adviestekst gaat niet in op de vraag of euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden thuishoort in de wet. Wel spreken we ons als beroepsgroep uit over wat zorgvuldig handelen bij een euthanasieverzoek bij ondraaglijk psychisch lijden betekent. Zo hebben alle collega-psychiaters die op een of andere manier betrokken zijn bij een zo'n verzoek, iets concreets in handen."

Minstens 2 psychiaters

De VVP beveelt aan om minstens twee psychiaters te betrekken in het evaluatieproces. In de Belgische euthanasiewet is sprake van slechts één psychiater. De beroepsvereniging vindt ook dat er twee positieve adviezen moeten zijn voor er wordt overgegaan tot euthanasie, terwijl de wet het simpelweg heeft over twee adviezen.

De beoordeling van een euthanasieverzoek moet grondig gebeuren, vindt de VVP. "Het gaat niet om een moment- maar om een procesbeoordeling. Meer concreet gaat het over de evaluatie van een uitgebreide voorgeschiedenis van noodzakelijke en correct gevolgde behandelingen".

Langere wachttijd

In de wet wordt een wachttijd van één maand voorzien, maar dat vindt de VVP veel te kort. "In de praktijk dienen we het ontstaan en de evolutie van de vraag te exploreren en dat vraagt veel meer tijd dan die minimale wachttijd".

In het advies van de VVP worden ook een aantal concepten zoals 'uitzichtloos en ondraaglijk lijden' in een psychiatrische context geconcretiseerd. "Wat is een 'redelijk' behandelperspectief? In welke mate moeten familie of andere belangrijke naasten betrokken worden? Voor die uitwerking baseert de VVP zich op een bestaande Nederlandse richtlijn".

Hulpvraag

Tot slot wil de VVP dat de patiënt ook tijdens de evaluatie van zijn euthanasieverzoek in therapie blijft. "Elke herstelkans moet worden gegrepen", luidt het. De psychiaters mogen in elk geval een euthanasievraag niet uit de weg gaan. "Kijk wat zo'n vraag betekent. Vaak betekent die niet noodzakelijk dat de patiënt dood wil. Hij of zij wil alleen niet meer verder leven op een bepaalde manier. Een euthanasievraag is dus zeker ook een hulpvraag. Je hoeft als psychiater geen voorstander van euthanasie te zijn om die hulpvraag ter harte te nemen."
4 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • lut vanhyfte

  Dhr. Dany Herman verwoordt exact wat ik er ook over denk.

 • Fons Casteels

  "Uitzichtloos en ondraaglijk lijden" is een kenmerk van iedereen die in een zware depressie zit, en zeker van zij die opgenomen worden. Maar toch kunnen de meesten uit dat diepe dal klimmen, dankzij de professionele hulp. Dat sommigen desondanks toch "uitzichtloos en ondraaglijk lijden" als reden voor euthanasie willen, doet vermoeden dat ze met euthanasie vooral het katholieke "God wikt God beschikt" willen counteren.

 • Bernd Vaes

  Goede benadering van het probleem, maar wanneer men spreekt over herstelkans gedurende de euthanasieaanvraag of erna, dan is dit een contradictie met euthanasie. Het geheel is aldus een pleidooi om euthanasie in deze gevallen af te schaffen.

 • Dany Herman

  Natuurlijk gaan ze hun bron van inkomsten geen spuitje geven Zij zijn slecht geplaatst om oordeel te geven wegens hun afhankelijkheid van Niemand anders dan de persoon zelf moet kunnen beslissen en daarmee is alles gezegd