Groen licht voor transparantie over geheime farmadeals

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, onder wier bewind de federale regering de laatste ­jaren steeds vaker haar toevlucht nam tot geheime deals met farmabedrijven.
Photo News Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, onder wier bewind de federale regering de laatste ­jaren steeds vaker haar toevlucht nam tot geheime deals met farmabedrijven.
De Raad van State geeft een positief advies over het wetsvoorstel dat inzage mogelijk maakt in de omstreden contracten tussen de regering en de farmabedrijven over dure, nieuwe geneesmiddelen. Dat schrijft De Standaard.

Onder ­minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) nam de federale regering de laatste ­jaren steeds vaker haar toevlucht tot geheime deals met de farmabedrijven om dure, innovatieve geneesmiddelen toch op een ­betaalbare manier bij de Belgische patiënt te krijgen. 

Innovatieve geneesmiddelen zijn medicijnen waarvan de werking nog onzeker is en waarrond nog onderzoek nodig is, maar die via die contracten toch al beschikbaar worden gemaakt voor patiënten. Veel inzage in die contracten hebben de parlementsleden niet.

De intentie van die deals is goed, maar intussen staat al bijna 30 procent van het geneesmiddelenbudget onder een geheim contract. 
Dat leidt soms tot omstreden beslissingen. Zo wordt een goedkoop geneesmiddel voor ouderdomsblindheid, Avastin, niet ­terugbetaald door de sociale zekerheid, maar de veel duurdere variant Lucentis wel. Volgens het ­kabinet-De Block was er geen sprake van een meer­uitgave, omdat er in de geheime onderhandelingen een stevige prijskorting werd bedongen.

Stevige prijskorting

Alleen kon niemand die ­bewering van De Block verifiëren. Met een wetsvoorstel, dat ingediend is door sp.a en N-VA, zou dat wel mogelijk worden. Zo willen ze dat het parlement aan het Rekenhof een onderzoeksopdracht kan geven om een contract in te gaan kijken, indien de Kamer vreest dat er procedureel en budgettair iets niet volledig in de haak is.

De goedkeuring voor het wetsvoorstel van de Raad van State is een belangrijke doorbraak in het dossier van de geheime contracten. Het is de laatste inhoudelijke horde die het parlement nog moest nemen om het licht op groen te krijgen voor meer transparantie over de ­terugbetaling van dure, nieuwe geneesmiddelen. De ­regeling zal alleen gelden voor contracten die in de toekomst worden afgesloten en niet voor de lopende contracten.

Transparantie moet ook gelden voor de lopende contracten. Alleen zo kunnen we te weten komen hoeveel we nu precies betaalden voor de lopende farmadeals waar een luchtje aan zit

Sofie Merckx (PVDA)

“Ook lopende contracten”

Open Vld, MR, Vlaams Belang en CD&V zijn niet gekant tegen meer transparantie, maar stelden zich vragen bij de gevolgen van zo’n wetswijziging. Tijdens de bespreking in het parlement bleek er wel een consensus te groeien om de inzage enkel te laten gelden voor nieuwe contracten. Daar is PVDA het niet mee eens.

Voor Kamerlid Sofie Merckx moet de transparantie ook gelden voor de lopende contracten en de contracten uit het verleden. “Alleen zo kunnen we te weten komen hoeveel we nu precies betaalden voor de lopende farmadeals waar een luchtje aan zit. Denk maar aan de peperdure oogmedicatie Lucentis”, aldus Merckx.