Lijkwade van Turijn dan toch geen middeleeuwse vervalsing?

Lijkwade van Turijn vs Salvator Mundi, circa 1500, toegescheven aan Leonardo da Vinci
Wikipedia Lijkwade van Turijn vs Salvator Mundi, circa 1500, toegescheven aan Leonardo da Vinci
Helemaal in de sfeer van de Verrijzenis nemen we een kijkje naar nieuw wetenschappelijk onderzoek rond de mysterieuze Lijkwade van Turijn. Aan de universiteit van Padua werd het doek, dat de afdruk en het bloed van Christus zou bevatten, opnieuw gedateerd door een internationaal team uit onder meer Londen en Bologne. Op basis daarvan werd geconcludeerd dat de lijkwade uit 33 na Christus zou stammen, traditioneel gezien als zijn sterfjaar.

Door gebruik te maken van infraroodtechnologie en een spectroscopie (techniek om te achterhalen hoe de lijkwade reageert op elektromagnetische straling) kon het team in Padua aantonen dat de C14-datering uit 1988 behoorlijk wat fouten bevat.

Geen middeleeuwse vervalsing?
Ruim 25 jaar geleden werd de lijkwade van Turijn in drie verschillende laboratia gedateerd aan de hand van de klassieke C14-methode. Toen luidde de conclusie dat het doek een middeleeuwse vervalsing was uit de periode tussen 1260 en 1390.

Nu stelt een onderzoeksteam onder leiding van professor Giulio Fanti dat één van de meest controversiële iconen binnen het katholieke geloof wel degelijk afkomstig is uit de periode van Christus, meerbepaald uit het jaar 33, symbolisch gezien als het jaar van de Passie. Toch wordt ook hier nog een foutmarge ingelast van 250 jaar. Contaminatie door water- en vuurschade over de eeuwen heen zou eerdere dateringen hebben verstoord.

Naast de nieuwe datering hebben onderzoekers ook aanwijzingen gevonden dat de lijkwade afkomstig zou zijn uit Palestina. Hiervoor baseren ze zich op de aanwezigheid van kleimineralen die vandaag nog steeds gevonden worden op textiel uit Palestijnse regio's.

Lijkwade 2.0
Wie dit mysterie van dichtbij wil bewonderen, hoeft alleen maar een applicatie binnen te halen die 'Sindone 2.0' wordt genoemd. Daar kan u HD-beeldmateriaal bekijken waarop details zichtbaar zijn die u doorgaans niet met het blote oog kan bewonderen.

Voor de volledige Paduaanse studie kan u terecht in het boek 'Il mistero della sindone' (Het mysterie van de lijkwade), dat op Goede Vrijdag werd gepubliceerd.

GETTY
 
"De lijkwade van Turijn is een mysterieus beeld dat geen mensenhand op aarde ooit heeft kunnen creëren."
Joseph Ratzinger
Sindone 2.0
AFP Sindone 2.0
Details van de lijkwade van Turijn.
REUTERS Details van de lijkwade van Turijn.