Jeugd leeft in angst door terreur en opwarming aarde

thinkstock
Uit een rondvraag van socioloog Mark Elchardus bij 2.000 Vlaamse, Waalse en Brusselse 25- tot 35-jarigen blijkt dat de Belgische twintigers en dertigers de toekomst zwart inzien en dat ze het ergste vrezen. Zowel op ecologisch, economische en religieus vlak zijn de jongeren pessimistisch gestemd.

Op ecologisch vlak vreest 92,1 procent van de ondervraagden dat er meer rampen zullen zijn door de opwarming van de aarde. Ook economisch gaat het voor de twintigers en dertigers de verkeerde kant uit: 84,8 procent vreest dat het openstellen van de grenzen de eigen werkkrachten bedreigt. In dit verband ziet 90,9 procent de pensioenen dalen, terwijl 82,8 procent de rijken rijker ziet worden en de armen armer.

Jongvolwassenen vrezen tot slot ook migratie, met godsdienstoorlogen tot gevolg. "De jeugd vreest nieuwe godsdienstoorlogen door een gebrekkige integratie", zegt Elchardus. 68,8 procent ziet dan ook het aantal slachtoffers van terrorisme toenemen.

Het sombere wereldbeeld staat in contrast met de persoonlijke toekomst. "De huidige generatie van 25- en 35-plussers heeft het sociaaleconomisch minstens even goed als hun ouders en ziet, geheel gewettigd trouwens, hun persoonlijke toekomst erg optimistisch in", besluit Elchardus. Deze contrasterende toekomstvisies zijn te wijten aan de berichtgeving in de media, geeft de socioloog nog mee.

De ondervraagden hebben dan wel een somber wereldbeeld, hun persoonlijke toekomst zien ze erg optimistisch in