Is het creationisme terug van weggeweest in Texas?

Texaanse biologiehandboeken worden gecontroleerd door experts die aanleunen bij het creationisme.
AFP Texaanse biologiehandboeken worden gecontroleerd door experts die aanleunen bij het creationisme.
In Texas is opnieuw ophef ontstaan rond de vraag of de evolutieleer nog in de biologiehandboeken mag voorkomen zonder de theorie van het creationisme te vermelden.

In 2009 stond de Amerikaanse staat Texas in rep en roer over de vraag of het creationisme, de theorie die stelt dat het leven op aarde te danken is aan 'een schepper', op gelijke hoogte mocht staan als de wetenschappelijke evolutieleer, gebaseerd op de stellingen van Charles Darwin. Na hevige debatten en controverse stelde de Texaanse educatieve overheidsdienst, de Education Agency, uiteindelijk wetenschappelijke standaarden op waar biologiehandboeken aan moesten voldoen.

En het is op dat punt dat het nu opnieuw misloopt. Om te controleren of de biologiehandboeken voldoen aan de standaarden, werden ze deze zomer nagelezen door elf 'experts', aangesteld door de Education Agency. Zes van hen blijken banden te hebben met het creationisme, en hebben dan ook stevige kritiek gegeven op de handboeken waarin de evolutieleer wordt onderwezen. Zo zijn twee van hen lid van het Discovery Institute, een denktank die ijvert voor 'intelligent design'.

Rapporten openbaar
De zittingen waarop de handboeken werden besproken vonden plaats achter gesloten deuren. Maar de organisatie 'Freedom Network Education Fund', die ijvert voor de scheiding van kerk en staat, vroeg de rapporten op op basis van de wet op openbaarheid van bestuur en zette ze op haar website.

Uit de documenten blijkt dat zelfs de grootste en meest prestigieuze uitgeverijen van de Verenige Staten, zoals Pearson of McGraw-Hill, negatieve commentaren krijgen van bepaalde panelleden omdat ze enkel over de evolutietheorieleer onderwijzen en niet over het creationisme. Zo krijgt een uitgeverij de opmerking: "Het handboek vertelt de studenten niet dat er nooit fossiele overgangsvormen zijn gevonden. Fossiele vondsten kunnen evengoed op andere manieren worden geïnterpreteerd dan aan de hand van de evolutietheorie. Fossielen die als een 'overgangsvorm' worden beschouwd, zijn vaak het onderwerp van discussie tussen biologen." In een ander rapport stond: "Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om hun kritisch denkvermogen te gebruiken om de bewijzen tussen evolutie en creationisme tegen elkaar af te wegen."

Score
De rapporten van de experts zijn wel degelijk van belang. Hoe meer opmerkingen een handboek krijgt, ook al komt die maar van één reviewer, des te lager de 'score'. Die score wordt door scholen gebruikt in de beslissing welk handboek ze aankopen. Bovendien heeft de staat Texas door het grote aantal leerlingen dat er woont en naar school gaat een disproportioneel grote invloed op de inhoud van de handboeken in heel de Verenigde Staten. En omdat de educatieve uitgeverijen er niet om staan te springen hun handboeken voor elke staat aan te passen, neigen ze vaak naar de richtlijnen uit Texas. De evolutietheorie weren uit Texaanse schoolboeken heeft dus ook gevolgen voor het onderwijs in de hele Verenigde Staten.

 
Het handboek vertelt de studenten niet dat er nooit fossiele overgangsvormen zijn gevonden. Fossiele vondsten kunnen op andere manieren worden geïnterpreteerd dan aan de hand van de evolutietheorie
Een review van een Texaans biologiehandboek