Is er water op TRAPPIST? Kans op leven opnieuw groter

Rond de dwergster TRAPPIST-1 cirkelen zeven exoplaneten die qua oppervlakte, temperatuur en massa op onze Aarde gelijken.
photo_news Rond de dwergster TRAPPIST-1 cirkelen zeven exoplaneten die qua oppervlakte, temperatuur en massa op onze Aarde gelijken.
Wetenschappers hebben aanwijzingen gevonden dat er mogelijk water is op de zeven aardachtige planeten bij ster TRAPPIST-1. Dat heeft de Hubble-telescoop ontdekt. Het vergroot de kans dat er leven mogelijk is op de planeten. Al hebben de onderzoekers geen directe bewijzen gevonden.

Op 22 februari van dit jaar maakte NASA, in samenwerking met de Luikse astronoom Michaël Gillon, bekend dat op veertig lichtjaar van ons verwijderd, zeven - tot dan nog onbekende - planeten zweven rond de dwergster TRAPPIST-1. Drie van die planeten zouden levensvatbaar kunnen zijn. Dat impliceert dat de temperaturen die er heersen, de aanwezigheid van water mogelijk maken. Het zijn exoplaneten die qua massa, grootte en oppervlaktetemperatuur erg op onze planeet gelijken.

Het team van onderzoeker Vincent Bourrier, van het Observatorium van Genève (Zwitserland), heeft nu de UV-stralen in het planetair systeem verder onderzocht. Die UV-straling kan ervoor zorgen dat watermoleculen in de atmosfeer uiteensplijten, wat dus de aanwezigheid van waterstof in de atmosfeer bevordert.

De waarnemingen van de Hubble-telescoop toonden aan dat de binnenste planeten van TRAPPIST-1, TRAPPIST-1b en TRAPPIST-1c (de drie levensvatbare exoplaneten) grote hoeveelheden water kunnen hebben verloren. In de voorbije acht miljard jaar zou het om liefst twintig keer zoveel water gaan als wat er in de oceanen op onze aarde te vinden is.

In de voorbije acht miljard jaar zouden de binnenste planeten liefst twintig keer zoveel water verloren hebben als wat er in de oceanen op onze aarde te vinden is

James Webb

Aangezien de UV-straling bij de drie buitenplaneten (TRAPPIST-e, -f en -g) duidelijk zwakker is, doet zich de mogelijkheid voor dat die nog steeds grote hoeveelheden water hebben. Toch kunnen onderzoekers nog geen eenduidige uitspraken doen over het watergehalte van de drie hemellichamen. De astronomen rekenen daarvoor op de opvolger van de Hubble, de James Webb-telescoop die volgend jaar de ruimte ingaat.