Is dit het huis van Jezus?

Ken Dark
Archeologen achten het goed mogelijk dat dit het huis is waar Jezus opgroeide in Nazareth. De woonst in het huidige Israël dateert van de eerste eeuw. Jezus leefde er toen met Jozef en Maria.

Het huis werd deels opgetrokken uit muren van leem en steen en werd uitgegraven uit een rotsachtige helling. Het werd al in de jaren 1880 blootgelegd door nonnen van het Zusters van Nazareth-klooster maar pas in 2006 konden de Britse archeoloog en professor Ken Dark en zijn team het huis situeren in de eerste eeuw en identificeren als de plaats waarvan vele mensen die eeuwen na Jezus leefden, dachten dat Jezus er was opgegroeid.

Of Jezus ook daadwerkelijk in dat specifieke huis heeft gewoond, kan de professor van de universiteit van Reading niet met zekerheid zeggen. Maar het is zeker niet uitgesloten.

In de tijd van het Byzantijnse Rijk, waarvan Nazareth deel uitmaakte tot de zevende eeuw, werd het huis gedecoreerd met mozaïeken en bouwde er een kerk rond om het te beschermen.

Kruisridders lapten de vervallen kerk in de twaalfde eeuw weer op. Dat wijst er volgens Dark op dat zowel de Byzantijnen als de kruisvaarders ervan overtuigd waren dat dit het huis was waar Jezus leefde.

In 2009 werd er ook al een huis uit hetzelfde tijdperk ontdekt, maar daarvan denken archeologen niet dat het de woonst van Jezus was.

Ken Dark