Hoeveel mensen zullen er in het jaar 2100 op aarde leven?

Thinkstock
Prognoses over de groei van de wereldbevolking in deze eeuw verschillen sterk. Wie het opleidingsniveau van vrouwen meerekent, krijgt een heel andere uitkomst. Dat schrijft NRC Handelsblad.

Hoeveel mensen zullen de aarde bewonen in 2100? Vraag het aan twee teams van wetenschappers en ze komen uit op een verschil van bijna twee miljard.

De Verenigde Naties aan de ene kant verwachten dat de wereldbevolking gestaag blijft doorgroeien, deze hele eeuw. In 2100 leven we volgens de VN met bijna 11 miljard op deze planeet, nu is dat zo'n 7,3 miljard.

Het tweede team, het Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital in Wenen, komt tot een totaal andere conclusie. Volgens dat centrum zal de piek rond 2070 worden bereikt, met 9,4 miljard mensen.

Vanwaar dat grote verschil? Vooreerst baseert het Wittgenstein Centre zich bij zijn ramingen sterk op de meningen van deskundigen, de VN doet dat niet. Ten tweede neemt het Oostenrijkse instituut naast leeftijd en geslacht ook het opleidingsniveau mee. Het opleidingsniveau, met name van vrouwen, blijkt van grote invloed op het gemiddeld aantal kinderen dat vrouwen in een land krijgen. Hoe langer de opleiding, hoe minder kinderen. De VN nemen het opleidingsniveau niet mee.

Volgens de VN ligt de kern van de bevolkingsgroei in zwart Afrika, met een grote rol voor Nigeria. Het Wittgenstein Centre verwacht voor Afrika, ondanks de huidige stagnatie, een forse toekomstige daling in kindertal. Onder meer door verbetering van het opleidingsniveau van jonge vrouwen.

Het opleidingsniveau, met name van vrouwen, blijkt van grote invloed op het gemiddeld aantal kinderen dat vrouwen in een land krijgen