Grootschalig onderzoek om ouderen langer thuis te houden

THINKSTOCK
De Vrije Universiteit Brussel verenigt onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Maastricht en de HoGent (Hogeschool Gent) in de nieuwe onderzoeksgroep D-SCOPE. "Zij ontwikkelen een nieuwe visie op hoe zorg en dienstverlening voor ouderen in de toekomst georganiseerd kunnen worden én werken aan oplossingen om hen zo lang mogelijk de beste zorg en dienstverlening thuis te bieden", klinkt het in een mededeling.

"D-SCOPE (Detection, Support and Care for Older People: Prevention and Empowerment) wil de komende jaren oplossingen aanreiken die ervoor zorgen dat (kwetsbare) ouderen langer en zelfstandiger thuis kunnen wonen", zegt professor Liesbeth De Donder (VUB). "De levenskwaliteit van ouderen in hun eigen woonomgeving moet toenemen, terwijl de maatschappelijke kosten moeten afnemen. Dit kan enkel door de zorg- en dienstverlening voor ouderen nog efficiënter en kwalitatief beter te maken."

Volgens De Donder is het onderzoek uniek omdat het wil voorkomen dat ouderen vroegtijdig de thuisomgeving moeten verlaten omdat hun leven niet langer kwaliteitsvol genoeg is. "Tot op heden ontbreken hiervoor de juiste meetinstrumenten en ondersteuningsvormen. Wij vullen dat vacuüm op en willen in september al een eerste rapport presenteren."

Preventie is daarbij slechts één kant van het verhaal, zegt De Donder. "D-SCOPE zal ook oplossingen formuleren die ouderen - en hun mantelzorgers - ondersteunen en begeleiden wanneer hun levenssituatie kwetsbaar wordt en ze hun zelfstandigheid dreigen te verliezen." Daarom betrekken de onderzoekers de dagdagelijkse praktijkervaring van de maatschappelijke partners en de (kwetsbare) ouderen in hun onderzoek.