Geen frietjes meer tijdens zwangerschap: grotere kans op kinderkanker door voeding moeder

thinkstock
Vrouwen die tijdens de zwangerschap via voeding kankerverwekkende stoffen binnenkrijgen, vergroten het risico op kanker bij hun jonge kinderen. Deze correlatie was het duidelijkst bij leukemie en met name bij jongens. Dat blijkt uit een Europees onderzoeksproject onder leiding van de Nederlandse hoogleraar milieugezondheidskunde van de Universiteit Maastricht.

Kanker bij kinderen is zeldzaam, maar wel een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij jonge kinderen. Wereldwijd worden jaarlijks naar schatting 175.000 nieuwe gevallen van kanker bij kinderen van 0-14 jaar vastgesteld. Dat aantal stijgt elk jaar licht. Over de mogelijke oorzaken is nog weinig bekend. Een nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad British Medical Journal, toont een verband tussen de voeding van de zwangere vrouw en het optreden van kanker bij haar kind.

Placenta biedt geen bescherming
De onderzoekers uit Maastricht en 25 partneruniversiteiten in meerdere Europese landen onderzochten navelstrengbloedmonsters van 1151 pasgeboren baby's op de aanwezigheid van stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend kunnen zijn zoals dioxinen, dioxineachtige PCB's, acrylamide, PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen), acrylamide en nitrosamines. Ook werd onderzocht of deze stoffen de placenta kunnen passeren. De conclusie was dat de placenta geen bescherming biedt tegen blootstelling van kankerverwekkende stoffen in voeding en dat de foetus tijdens de zwangerschap blootgesteld wordt aan deze stoffen. Deze stoffen werden dan ook daadwerkelijk in het navelstrengbloed aangetroffen.

Hogere gevoeligheid voor leukemie bij jongens
Veroorzaakt deze blootstelling ook kanker bij kinderen? Om deze vraag te beantwoorden werden moleculaire veranderingen die wijzen op tumorvorming gemeten in de navelstrengbloedmonsters. De onderzoekers vonden een hogere gevoeligheid voor blootstelling voor kankerverwekkende stoffen, vooral bij jongens en met name voor leukemie. Dit zou kunnen verklaren waarom leukemie vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes.

De onderzoekers vonden een hogere gevoeligheid voor blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, vooral bij jongens en met name voor leukemie.
thinkstock De onderzoekers vonden een hogere gevoeligheid voor blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, vooral bij jongens en met name voor leukemie.

Verder onderzoek
Jos Kleinjans: "Deze onderzoeksresultaten laten zien dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen kankerverwekkende stoffen in voeding en het risico op het ontstaan van kanker bij kinderen. Wij hebben echter naar een beperkt aantal stoffen gekeken. Er is dus nog meer onderzoek nodig. Dit vindt momenteel plaats in het kader van het EU-project Exposomics waar wij ook aan bijdragen".

Het is onmogelijk voor zwangere vrouwen om alle kankerverwekkende stoffen weg te laten uit hun voeding, ze kunnen hoogstens bepaalde stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Niet te lang frituren, niet roken of drinken
Bijvoorbeeld door zwarte randjes of zwarte korstjes die ontstaan bij de bereiding van eten te vermijden en gefrituurde producten niet te vaak te eten en vooral niet té lang te frituren.

Het belangrijkste advies voor zwangere vrouwen blijft om gevarieerd te eten en niet te roken en drinken tijdens de zwangerschap. Ook voedselfabrikanten kunnen een steentje bijdragen door op de kwaliteit van hun grondstoffen te letten en bijvoorbeeld chips en friet te maken van aardappelrassen waarin van nature minder suikers voorkomen.