Exit voor poolreiziger Hubert

Poolreiziger Alain Hubert is geen baas meer van het Prinses Elisabeth-station op de Zuidpool. Dat heeft de ministerraad vanmorgen beslist.

Alain Hubert is de voorzitter van de stichting International Polar Foundation, die de basis op de Zuidpool beheert. Naar aanleiding van wanbeheer, belangenconflict en financiële onduidelijkheid heeft de ministerraad de samenwerking stopgezet.