Europees register met lokale vervuilingsgegevens online

De Europese Commissie en het Europees Milieu Agentschap hebben vandaag een onlineregister beschikbaar gemaakt waarin burgers kunnen terugvinden welke vervuilende stoffen worden uitgestoten door de industriële installaties in hun buurt.
 
De website prtr.ec.europa.eu/ omvat meer dan 24.000 installaties uit 65 sectoren en 91 schadelijke stoffen. Het register werd gepubliceerd met de gegevens van 2007 en zal elk jaar in april geactualiseerd worden. Het gaat om lucht-, water- en bodemvervuiling en beschrijft zowel de hoeveelheid als het type afvalstoffen. Voorts wordt ook opgelijst hoeveel gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval wordt geproduceerd op elke site.
 
Informatie
"De publicatie van het register geeft de burgers een directe toegang tot informatie over de industriële uitstoot in Europa en zal hen helpen om actief deel te nemen aan besluitvorming rond het milieu", verduidelijkt Europees commissaris voor Milieu Stavros Dimas in een persbericht. Het register dekt 30 procent van de totale NOx-emissies (stikstofoxides), oftewel het merendeel van de uitstoot die niet wordt veroorzaakt door transport, en 76 procent van de uitstoot van in de 27 landen van de EU plus Noorwegen.
 
De data geven aan dat meer dan 54 miljoen ton gevaarlijk afval geproduceerd werd door de in het register opgenomen installaties. Hierbij gaat het slechts in beperkte mate(6%) om grensoverschrijdende vervuiling, zo stelt het bericht nog. (belga/adv)