Doorbraak stamcelonderzoek: wetenschappers maken bot uit huidcellen aap

Huidcellen van makaken werden eerst omgevormd tot stamcellen en later tot huidcellen.
Wikimedia Commons/Geoff Gallice Huidcellen van makaken werden eerst omgevormd tot stamcellen en later tot huidcellen.
Onderzoekers in de Verenigde Staten zijn erin geslaagd nieuw bot te laten groeien uit huidcellen van apen. Volgens de Amerikaanse omroep ABC is deze doorbraak een belangrijke stap in de ontwikkeling van stamceltherapieën voor menselijke ziekten.

Voor de studie, die vandaag verscheen in het wetenschappelijke vakblad Cell Reports, werden zogenaamde pluripotente stamcellen uit de huid van makaken gebruikt. Dat zijn cellen die geherprogrammeerd kunnen worden om te functioneren als een ander soort cel, waardoor ze potentieel hebben om ingezet te worden bij de behandeling van ziektes. In dit geval werden van de huidcellen eerst stamcellen gevormd, om die daarna om te zetten tot beenvormende cellen.

Die cellen werden nadien geïmplanteerd in de apen. Na acht, twaalf en zestien weken werden de implantaten weer verwijderd. Al na acht weken was botvorming merkbaar.

Kleine kans op afstoting
Verder onderzoek moet nog uitwijzen of deze methode breuken kan genezen of herstellen. Als dat het geval is, biedt de techniek grote voordelen. Omdat de manier om stamcellen te produceren kan worden afgestemd op elke individuele patiënt, is de kans op afstoting van het implantaat beperkt.

Al is het nog niet helemaal zeker dat dit soort therapieën veilig is, toch noemt onderzoeksleider Martin Pera deze studie "bemoedigend" op dat vlak. In tegenstelling tot bij eerder, gelijkaardig onderzoek op muizen hield het implanteren van de cellen in apen weinig risico in voor het ontwikkelen van tumoren. Enkel na injectie van een zeer grote dosis vormden zich tumoren, en zelfs dan groeiden die erg traag.

Het gaat voorlopig echter om een enkel type cel. Het team werkt nu aan stamcelmodellen voor de behandeling van ziektes aan lever, hart en beenmerg.