Zelfs wasbeer gebruikt ecoduct in Meerdaalwoud

Het ecoduct over de N25 in Bierbeek.
Google Streetview Het ecoduct over de N25 in Bierbeek.
Het eerste Vlaamse ecoduct, de Warande in Bierbeek, wordt intensief gebruikt door reeën, vossen, everzwijnen, steenmarters, bunzingen en zelfs wasberen, maar ook door zeldzame reptielen en insecten. Dat blijkt uit de resultaten van zeven jaar intensief onderzoek, waarover natuurbericht.be schrijft.

Het ecoduct verbindt het oostelijk met het westelijk deel van het Meerdaalwoud in Bierbeek en loopt over de Naamsesteenweg. De twee bosgebieden hebben samen een oppervlakte van ruim 1.255 hectare. Het werd afgewerkt in 2005. Zowel in het eerste, het derde en het zevende jaar na de aanleg, vond een intensieve monitoring plaats.

"Om een zo goed mogelijke kijk te krijgen op de passage, werden diverse onderzoekstechnieken ingezet", zegt Jorg Lambrechts van Natuurpunt. "Zo bleek sporenonderzoek op een 'zandbed', dat aangelegd is over de volledige breedte van het ecoduct, in combinatie met cameravalonderzoek, geschikt om de passage van zoogdieren vanaf de grootte van een egel te registreren. "Reeën, vossen, steenmarters en in 2012 ook everzwijn en bunzing bleken frequent over het ecoduct te passeren. Zelfs een wasbeer liet zich opmerken. Alle dieren bleken bovendien zeer rustig gedrag te vertonen, wat erop wijst dat ze het ecoduct als een natuurlijke omgeving beschouwen."

Slangenplaten
Via het controleren van zogenaamde 'slangenplaten', golfplaten uit kunststof van ongeveer en halve bij een halve meter, werd vastgesteld dat ook de hazelworm en de levendbarende hagedis het ecoduct gebruiken. Zeldzame amfibieën zoals vuursalamander of vinpootsalamander werden niet gezien, maar wel twee kortgevleugelde sprinkhaansoorten en negen soorten kortgevleugelde loopkevers, waaronder de in Vlaanderen bedreigde lederloopkever.