Weyts houdt vast aan verbod op wilde dieren in circussen

Een circusolifant in de Verenigde Staten.
PHOTO_NEWS Een circusolifant in de Verenigde Staten.
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is niet van plan om het verbod op wilde dieren in circussen terug te schroeven. Dat heeft hij geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Sofie Joosen.

Eind 2013 keurde de federale Kamer quasi unaniem een verbod goed op het gebruik van wilde dieren in circussen. Sinds maart 2014 is het verbod van kracht. Slechts een bepaald aantal dieren is nog toegelaten in circussen.

Niet naar de zin van circussector
Het verbod was niet naar de zin van de circussector. Verschillende circussen trokken naar het Grondwettelijk Hof. Maar in een arrest van 21 mei 2015 verwierp dat hof het verzoek om het verbod te vernietigen. Het Hof oordeelde dat de wet noodzakelijk is om zowel het fysieke als het mentale welzijn van de dieren te verzekeren.

Volgens N-VA-parlementslid Sofie Joosen waren er echter signalen dat de circuswereld zich nog steeds niet bij het verbod zou willen neerleggen. Ze ondervroeg daarom minister van Dierenwelzijn Ben Weyts over de kwestie.

"Geen twijfel"
Die liet er in de commissie geen twijfel over bestaan. Het verbod op wilde dieren in circussen blijft onverkort bestaan. Sofie Joosen, die ook schepen van onder meer Dierenwelzijn is in haar gemeente Duffel, reageert tevreden.

"De toekomst van circussen ligt niet bij wilde dieren. Lokale besturen dragen hier een grote verantwoordelijkheid. Steden en gemeenten moeten streven naar een duidelijk afsprakenkader met de circussen. Wat bieden we als stad of gemeente en welke engagementen vragen we in ruil van het circus? We moeten de komst van circussen niet bekijken als een last maar als een verrijking van het culturele aanbod."

PHOTO_NEWS