Welk dier laat de meeste scheten?

thinkstock
Het meest winderige dier van het land? De Britten wilden het graag weten en kwamen tot een bizarre conclusie: kakkerlakken blijken in verhouding tot hun grootte meer methaan de lucht in te sturen dan andere dieren. Technisch gezien is een kakkerlak natuurlijk een insect, maar wellicht wilden onze overzeese buren de schuld eens niet op de schapen en koeien steken.

Het bedrijf Rentokil berekende dat kakkerlakken 35 gram methaan per jaar loslaten en dat is 43 keer meer dan hun gemiddelde lichaamsgewicht. Kakkerlakken laten iedere vijftien minuten een wind, aldus het bedrijf. Natuurlijk heeft een verdelgingsbedrijf er alle baat bij om de kakkerlak in een negatief daglicht te stellen. Experts vinden de cijfers dan ook overdreven.

De echte kampioenen der winden zijn koeien. Deze dieren dragen bij tot acht procent van de broeikasgassen in Groot-Brittannië.