Walvissen botsen vaker met grote schepen door opwarming oceanen

Noordkaper in de Noordelijke Atlantische Oceaan.
AP Noordkaper in de Noordelijke Atlantische Oceaan.
De oceanen lijken uitgestrekt genoeg om walvissen en grote schepen niet met elkaar te laten botsen. Toch gebeurt dat vandaag vaker dan vroeger. Schuldige: de opwarming van het zeewater.

Door de coronacrisis is onze lucht vandaag tijdelijk zuiverder, maar dat betekent nog lang niet dat we geen klimaatproblemen meer hebben. De opwarming van de aarde gaat intussen verder, waardoor ook de temperatuur van het zeewater stijgt. Slecht nieuws voor sommige walvissoorten, zoals noordkapers en de blauwe vinvis, die hun voedsel vaker elders moeten zoeken, waardoor ze letterlijk in het vaarwater van grote schepen komen. Een botsing kan fataal zijn voor deze walvissen.

Noordkapers komen meer en meer in aanvaring met schepen in de Noordelijke Atlantische Oceaan aan de Amerikaanse oostkust, blauwe vinvissen aan de westkust. In 2018 werden er in de Californische wateren minstens tien gevallen genoteerd, een verdrievoudiging in vergelijking met voorgaande jaren. Walvissen die door de slag overlijden, zinken vaak naar de zeebodem en spoelen niet altijd aan op de kust. Daarom is het aantal bevestigde gevallen volgens wetenschappers een zware onderschatting. Bij grote walvissoorten is het een van de belangrijkste oorzaken van sterfte door een ongeluk, naast het verstrikt geraken in visnetten.

Bedreigd

Er zijn nog maar een vierhonderdtal noordkapers. In amper een paar jaar tijd nam hun populatie met meer dan tien procent af. Het voortbestaan van de walvissoort is dan ook ernstig bedreigd. Vorig jaar kwamen er zeker drie om door een botsing met een schip in de Canadese Sint-Laurensbaai. Dat lijkt niet veel, maar dat is het wél voor een zo kleine populatie. De walvissen zijn uitgeweken van New England in het uiterste noordoosten van de VS, omdat het water daar opgewarmd is ten opzichte van vroeger. Daar waren ze beschermd in hun eigen leefgebied, maar nu ze dat verlaten om voedsel te zoeken, kruisen ze veel vaker het pad van enorme schepen. Aan de westkust is de populatie blauwe vinvissen om dezelfde reden opgeschoven naar het noorden.

Ecologen en andere wetenschappers pleiten ervoor om de scheepsroutes aan te passen aan de nieuwe situatie of om de schepen trager te laten varen. Een ernstige bedenking bij het laatste is wel dat de schepen bij een lagere snelheid langer in walvisgebied blijven.

Een andere bedreiging voor de walvissen is het feit dat schepen door de klimaatverandering nu op plaatsen kunnen varen waar ze vroeger niet door het ijs heen konden. Volgens Regina Asmutis-Silviavan van de Whale and Dolphin Conservation in Massachusetts moeten daarom “de gebieden uitgebreid worden waar de snelheidsregels zouden gelden”.
3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Danny Van den Branden

    Zou mss ook kunnen dat er toevallig meer grote schepen zijn dan 50 jaar geleden??

  • Noel Sieuw

    Het kan natuurlijk niet zijn door het groter aantal schepen die ook nog eens megagroot zijn en waarvan de schroeven een enorme zuigkracht hebben. Nu is werkelijk alles de schuld van de opwarming.

  • Vladimir De Leeuw

    daar zijn ze weer, de alarmisten. Walvissen kunnen uitstekend zwemmen en zijn in staat om boten te detecteren. Al hetgeen hier geschreven is, gaat om veronderstellingen en schattingen, waarvan ze dan zelf zeggen dat ze niet juist zijn. Men kent het juiste aantal botsingen niet, maar men is er zeker van dat het aantal stijgt. Goed bezig. Ook nog zoiets, het door mensen geproduceerde CO2 is gehalveerd, maar dat vertraagt de opwarming niet, zeggen ze hier. Conclusie: menselijk CO2 speelt geen rol.