Vogels op barbaarse wijze afgemaakt op Zaventem

Vogelbescherming Vlaanderen heeft een opname ontvangen waarop te zien is hoe twee mannen van de Bird Control Unit (BCU) van Brussels Airport op barbaarse wijze eksters en kraaien doodknuppelen. De BCU moet de aanwezigheid van vogels op de luchthaven indijken omdat ze een gevaar vormen voor de vliegtuigen, maar stokslagen uitdelen strookt niet met de wet. In een reactie distantieert Brussels Airport zich van deze praktijken en laat ze meteen stopzetten.

De jagers gebruiken op Zaventem onder meer trechtervallen en maken de vogels nadien in koelen bloede af met stokslagen. Vogelbescherming Vlaanderen laat weten dat de trechtervallen volkomen legaal zijn. Hetgeen er net na gebeurt, baart hen wél grote zorgen.

"Doodknuppelen verboden"

"Het doden mag volgens een andere wet alleen gebeuren volgens de meest selectieve, de snelste en voor het dier minst pijnlijke wijze", luidt het bij de Vogelbescherming. De beelden zijn intussen in handen van de federale overheidsdienst Dierenwelzijn. Die zou al bevestigd hebben dat de wijze van doden in strijd is met de wet.

Vogelbescherming Vlaanderen overweegt nu een klacht en vraagt dat minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) in het nieuwe KB opneemt op welke wijze de dieren moeten worden gedood.

Brussels Airport: "Onthutst"
Bij Brussels Airport reageren ze geschokt. "Het in stand houden van het vogelbestand is essentieel voor de luchtvaartveiligheid en we hebben op dat vlak zelfs internationale verplichtingen. Het verschrikken en zelfs doden van vogels is om die reden jammer maar noodzakelijk. We hebben de beelden echter ook gezien en zijn evengoed onthutst. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat we dat op deze manier doen. We hebben Vogelbescherming al uitgenodigd voor een gesprek en zullen met hen bekijken hoe we dit op een betere, meer vogelvriendelijke manier kunnen aanpakken", aldus Jan Van der Cruysse, woordvoerder van Brussels Airport.

Van der Cruysse benadrukt evenwel dat de Bird Control Unit niet alleen vogels vangt en doodt, maar zich hoofdzakelijk bezighoudt met het afschrikken van vogels om ze uit de buurt van de start- en landingsbanen te houden. "Dit gebeurt door het afschieten van knal- en lichtpatronen, verspreiden van angstkreten van roofvogelsoorten, een gericht maaibeheer, het overspannen van wateroppervlakten met plastiek en dergelijke. In 2007 en 2008 deden zich achtereenvolgens 76 en 94 botsingen voor tussen een vliegtuig en één of meerdere vogels. (dea/belga)