Varkensorganen binnenkort geschikt voor transplantatie bij mensen

THINKSTOCK
Wetenschappers van de universiteit van Harvard zijn erin geslaagd om een manier te ontdekken om het DNA van varkens zo aan te passen dat het beter aansluit bij dat van mensen.

Onderzoekers proberen al jaren om het weefsel van varkens zo te modificeren dat het niet meer zou afgestoten worden door het menselijk lichaam, maar ons immuunsysteem stak daar altijd een stokje voor. Al het DNA van varkens bevat bovendien een virus dat menselijke cellen infecteert en zo transplantatie onmogelijk maakt.

Varkensvirus uit DNA geknipt

Nu zijn professor George Church en zijn team er aan de universiteit van Harvard er echter ingeslaagd om met een baanbrekende technologie, genaamd Crispr, de genetische code van het virus weg te knippen.

Bij testen op vroege varkensembryo's was Church in staat om alle 62 kopieën van het virus uit de varkenscellen te verwijderen. Bij laboratoriumtests bleek de kans op een nierinfectie bij de aangepaste cellen 1000 keer kleiner dan bij normaal DNA.

Het team hoopt nu virusvrije varkens te klonen, waarvan de organen kunnen gebruikt worden voor transplantatie bij menselijke patiënten.

Baan ruimen voor xenotransplantatie

In een verder stadium bekijken de onderzoekers hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het immuunsysteem het vreemde orgaan zal aanvaarden, maar volgens Church is de grootste hindernis alvast overwonnen. De professor gaat ervan uit dat Crispr ook kan gebruikt worden voor de genaanpassing van andere diersoorten. De ontdekking maakt de baan vrij voor xenotransplantatie, waarbij mensen dierlijke organen kunnen krijgen.

Ook nadenken over de morele bezwaren

In de medische wereld wordt er positief op het nieuws gereageerd. Wetenschappers wijzen erop dat er met de studie een grote vooruitgang is geboekt in het onderzoek naar de mogelijkheden voor orgaantransplantatie.

Dr. Sarah Chan van de universiteit van Edinburgh bekijkt het onderzoek ook vanuit ethisch perspectief: "Natuurlijk is er nog een lange weg af te leggen om de problemen te overbruggen die te maken hebben xenotransplantatie, in de eerste plaats de compatibiliteit met het immuunsysteem. Maar zelfs zodra de wetenschappelijke en veiligheidsbezwaren weggewerkt zijn, moeten we oppassen voor de mogelijke culturele bezorgdheden en de impact die een wijdverspreid gebruik van varkensorganen voor menselijke transplantatie zal hebben op de maatschappij."

Chan wijst erop dat de resultaten van de studie, ondanks de bijkomende bezorgdheden erg waardevol zijn en een grote stap voorwaarts vormen in een veld waarin nog veel onderzoek nodig is.