Unieke kolonie zeldzame en beschermde 'Bechsteins vleermuizen' in Diepenbeek

kos
In het Natuurpuntgebied 'Nietelbroeken' in Diepenbeek is onlangs een kolonie met 84 'Bechsteins vleermuizen' ontdekt, allicht een van de vijf grootste kolonies van Europa. Dat meldt de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt op Natuurbericht.be.

Bechsteins vleermuizen hebben opvallend grote oren, enkel de 'grootoorvleemuizen' hebben nog grotere oren. Het zijn echte bosbewoners: de soort slaapt in holle bomen en omdat ook hun kraamkolonies zich daar bevinden, worden ze zelden waargenomen. De Bechsteins vleermuis is een middelgrote soort, met een spanwijdte van 25 tot 30 centimeter.

In Vlaanderen leven naar schatting maar 300 tot 600 Bechsteins vleermuizen, in de zomer alleen in Zuidoost-Limburg. Met steun van de provincie Limburg werd in 2011 een uitgebreid onderzoek gevoerd naar het voorkomen van de soort. "De dieren werden met mistnetten gevangen, kregen een zendertje opgekleefd en werden nadien gevolgd met antennes en ontvangers", verduidelijkt Kris Boers van de Vleermuizenwerkgroep. "Op die manier waren de onderzoekers in staat om de zogenaamde kraamkolonies te vinden."

Afgelopen zomer werd in het natuurgebied Nietelbroeken postgevat onder een boom waar zo'n kraamkolonie huisde. Tot verbazing van de waarnemers stopte de teller pas na 84 uitvliegende dieren. "Daarmee behoort deze kolonie tot de vijf grootste van deze soort in Europa, en vormt ze mogelijk een aanzienlijk deel van de Vlaamse populatie."

In de Nietelbroeken loopt momenteel een natuurherstelproject, waarbij ook aandacht geschonken wordt aan het creëren van geschikte leefgebieden voor Europees beschermde dieren. "Vermits de Bechsteins vleermuis gebonden is aan een oud bos met veel ondergroei, zullen we hieraan de nodige aandacht geven in het verdere verloop van het project", zegt gebiedbeheerder Jos Ramaekers.