Sterilisatieplan voor katten nog niet definitief

UNKNOWN
Het meerjarenplan van de cel dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid in verband met de sterilisatie van katten, is enkel een voorstel. Er is voorlopig niets definitiefs beslist. Zo luidt het bij Volksgezondheid. Er is over de financiering van de sterilisaties, en de rol van de overheid daarin, nog geen beslissing genomen.

De kattenpopulatie stijgt jaarlijks met 6 procent. Vorig jaar moesten maar liefst 13.000 katten in dierenasielen geëuthanaseerd worden. "De dierenasielen zitten vol", aldus Jan Eyckmans van Volksgezondheid. "Vanuit die vaststelling hebben we besloten dat er iets ondernomen moet worden, waarna we besloten over te gaan tot de registratie en sterilisatie van katten."
 
Registratie
Het meerjarenplan voorziet dat veel katten gesteriliseerd worden. Het plan moet in 2011 van start gaan en loopt tot 2016. Het plan zou eerst betrekking hebben op katten in de asielen, en vervolgens op de kittens bij kwekers en handelaars. Daarna zouden de huiskatten volgen. "Het is natuurlijk niet de bedoeling om alle katten in België te steriliseren, dan zouden we ze namelijk uitroeien, en dat is ook niet de bedoeling", zo zegt Eyckmans. Bijkomend voordeel van de registratie is dat de dieren ook niet meer zomaar gedumpt kunnen worden, aangezien men de eigenaars kan opsporen.
 
De details van het plan, en dan met name de financiering ervan, moeten nog besproken worden. Dierenrechtenorganisatie Gaia verwelkomt het initiatief van Volksgezondheid. Verplichte sterilisatie en castratie van huiskatten is noodzakelijk om de stijgende overpopulatie ongewenste katten tegen te gaan en in te dijken, zo luidt het. (belga/dea)